DBS Storkøbenhavn Nord

Kredsformand
Kredskasserer
Konsulent

Kredsformand
Torben Søbirk
Strandlund 122 st, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 70 24 03 06 Tlf.: 70 24 03 06
E-mail: tos@blind.dk

Kredskasserer
Ove Peetz
Lundtofteparken 47 2 tv, 2800 Kgs.Lyngby
Tlf.: 70 24 04 06
E-mail: ope@blind.dk
Reg.nr 9570 Konto: 0008080305

Konsulent
Dækker Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner samt postnr. 2800 i Gladsaxe.
Birger Juel Folkenberg Hey
Tlf.: 70 21 06 61
Tlf. mobil: 23 40 92 16
E-mail: bhe@blind.dk

Dækker Gentofte og Gladsaxe kommuner (dog ikke post nr. 2800 Lyngby i Gladsaxe).
Mette Marie Olsen
Tlf.: 70 21 06 63
Tlf. mobil: 23 40 92 15
E-mail: mette.olsen@blind.dk

Dækker Ballerup, Herlev og Furesø Kommune.
Lasse Bay
Tlf. mobil: 23 40 92 13
E-mail: lab@blind.dk


Omsorgsklubber
Tirsdagsklubben
Onsdagsklubben
Gentofteklubben
Gladsaxeklubben
Ballerupklubben
Klubben i Herlev
Rudersdalklubben
Dagcenter
Ballerups Kommunes Lydavis
Gentofte Kommunes Lydavis
Gladsaxe Kommunes Lydavis
Herlev Kommunes Lydavis
Lyngby- Taarbæk Kommunes Lydavis
Rudersdal Kommunes Lydavis
Furesø Kommunes Lydavis
Værløse Bibliotek
Tirsdagsklubben
Taxvej 18-20, 2880 Bagsværd.

Hver tirsdag i lige uger, kl. 19.30-21.30 (i uge 40 til 50 og fra uge 2 til 14)
En aftenklub hvor der kan blive arrangeret kørsel mod en egenbetaling på kr. 50,00 pr. aften tur/retur. Underholdning hele sæsonen, både musikalsk og med foredrag. Der vil blive serveret kaffe med kage mod en beskeden betaling.


Klubleder:
Ove Peetz
tlf.: 70 24 04 06
E-mail: ope@blind.dk

Klubleder:
Lasse Bay
Tlf.: 70 21 06 62
E-mail: lab@blind.dk

Klubleder:
Torben Søbirk
Tlf. 70 24 03 06
E-mail: tos@blind.dk


Onsdagsklubben
Lyngby Kirkes Sognegård, Stades Krog 9, 2800 Kgs. Lyngby
Onsdage i lige uger kl. 10.30-12.30

Klubleder:
Ove Peetz
tlf.: 70 24 04 06
E-mail: ope@blind.dk


Gentofteklubben
Springbanen 5, Gentofte
Torsdage i ulige uger kl. 14-16 – september - april

Frede Erik Mench, tlf.: 26 13 66 71
Email: fredemench@mac.com


Klubleder:
Jørgen Larsen, Tlf.: 28 91 24 97
Email: jrglar@icloud.comGladsaxeklubben
Søborg Kirke, Menighedshuset
Frødings Allé 2, Søborg

Mandage i lige uger kl. 13-14.45

Klubleder:
Kirsten Rasmussen
Tlf.: 29 86 42 23

Klubleder:
Lissy Christiansen
Tlf.: 60 47 37 90


Ballerupklubben
Præstevænget 20, Ballerup
Mandage i ulige uger kl. 10-12.

Klubleder:
Konrad Guldberg Lauridsen
Tlf.: 60 27 50 64
E-mail: konrad2050@gmail.com


Klubben i Herlev
1. torsdag kl. 13-15
Kontaktstedet, J.E. Pitznersvej 19
Et mødested for synshandicappet i Herlev kommune. Vi mødes over en kop kaffe og en ostemad mod en beskeden betaling. Der er som regel en foredragsholder eller lign. Det har som regel et lokalt indhold.

Kontaktperson:
Anne-Lise Larsen, tlf.: 44 84 44 82

Rudersdalklubben
2. onsdag i hver måned.

Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Område D / Storm P.
Øverødvej 246 A
2840 Holte

Klubleder: Jonas Roulund


Dagcenter
Dagcenter
Dansk Blindesamfunds Dagcenter
Thorsgade 59 2., 2200 København N
Tlf.: 35 83 66 00
Fax: 35 83 61 85
E-mail: zz7i@suf.kk.dk

Ballerups Kommunes Lydavis
Kontakt: Ballerup Lydavis
Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup
Tlf.: 44 77 33 33
Fax: 44 77 27 32

Gentofte Kommunes Lydavis
Kontakt: Gentofte Lydavis
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup
Tlf.: 39 98 58 77

Gladsaxe Kommunes Lydavis
Kontakt: Gladsaxe Lydavis
Gladsaxe Hovedbibliotek
Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg
Tlf.: 39 57 63 51
Fax: 38 57 64 21

Herlev Kommunes Lydavis
Herlev Bibliotek
Kontakt: Herlev Lydavis
Herlev Bygade 70, 2730 Herlev
Tlf.: 44 52 57 10
Fax: 44 52 57 25
eller kontakt:

Indlæsningstjenesten
Herlev Hovedgade 172
2730 Herlev
Tlf.: 44 92 44 05
Fax 44 92 44 95

Åbent mandag, tirsdag og torsdag ml. kl. 10-14, onsdag ml. kl. 15-19

eller:

Hjortespring Bibliotek
Dildhaven 65
2730 Herlev
Tlf.: 44 52 56 90

Lyngby- Taarbæk Kommunes Lydavis
Kontakt: Lyngby- Taarbæk Lydavis
Lyngby Stadsbibliotek
Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs.Lyngby
Tlf.: 45 97 37 00

Rudersdal Kommunes Lydavis
Rudersdal Lydavis
Hovedbiblioteket
Stationsvej 38, 3460 Birkerød
Tlf.: 46 11 57 03
Fax: 46 11 57 13

Furesø Kommunes Lydavis
Furesø Lydavis
Farum Bibliotek, Kulturhuset
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Værløse Bibliotek
Værløse Bibliotek
Bymidten 48, 3500 Værløse
Tlf.: 72 35 46 00

DH
DH-bestyrelsesmedlem - Ballerup
DH-bestyrelsesmedlem - Furesø
DH-bestyrelsesmedlem - Gentofte
DH-bestyrelsesmedlem - Gladsaxe
DH-bestyrelsesmedlem - Lyngby/Taarbæk
DH-bestyrelsesmedlem - Rudersdal
DH-bestyrelsessuppleant - Furesø
DH-FU-repræsentant - Furesø
DH-FU-repræsentant - Gentofte
DH-bestyrelsesmedlem - Ballerup
Annalise Krenkel
Hold-An Vej 67D, 2750 Ballerup
Tlf.: 44 98 05 02
E-mail: annelise.krenkel@privat.dk

DH-bestyrelsesmedlem - Furesø
Freddy Nielsen
Bregnerød Byvej 17, 3520 Farum
Tlf.: 24 26 71 22
E-mail: mail@freddynielsen.dk

DH-bestyrelsesmedlem - Gentofte
Hans Rasmussen
Bakkedal 12, 2900 Hellerup
Tlf.: 39 65 70 35
Tlf. mobil: 40 46 41 52
E-mail: hra@blind.dk

DH-bestyrelsesmedlem - Gladsaxe
Lena Bang
Solnavej 19 st -th, 2860 Søborg
Tlf.: 39 67 00 67
Tlf. mobil: 20 41 88 67
E-mail: lenabanglb@gmail.com

DH-bestyrelsesmedlem - Lyngby/Taarbæk
Arne Christensen
Baneledet 30, 2830 Virum
Tlf.: 45 85 70 11 Tlf.: 39 45 25 69
Tlf. mobil: 40 41 30 11
E-mail: acvirum@gmail.com

DH-bestyrelsesmedlem - Rudersdal
Kurt Nielsen
Bakkedraget 29, 3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 40 36 Tlf.: 86 32 40 36
Tlf. mobil: 21 81 70 70
E-mail: kurt.nielsen@pc.dk

DH-bestyrelsessuppleant - Furesø
Poul Johan Lüneborg
Kålundsvej 6 A, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 04 72
Tlf. mobil: 23 31 05 21
E-mail: poul.luneborg@gmail.com

DH-FU-repræsentant - Furesø
Poul Johan Lüneborg
Kålundsvej 6 A, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 04 72
Tlf. mobil: 23 31 05 21
E-mail: poul.luneborg@gmail.com

DH-FU-repræsentant - Gentofte
Hans Rasmussen
Bakkedal 12, 2900 Hellerup
Tlf.: 39 65 70 35
Tlf. mobil: 40 46 41 52
E-mail: hra@blind.dk

Idrætsklub
Stavgængerne i det grønne område
Ballerup Tandemklub
Stavgængerne i det grønne område
Formand: Anette Garsdal
Malmmosevej 99, 2830 Virum
Tlf.: 45 83 10 10
Tlf. mobil: 20 63 86 49
E-mail: sgo-garsdal@hotmail.com

Kasserer: Dorthe Reinholdt Kann
Johan Jepsens Vej 1, 2830 Virum
Tlf.: 45 85 18 02

Ballerup Tandemklub
Formand: Leo Andersen, tlf. 44 97 43 65, mobil 29 27 12 38

Klubben ligger på Egebjeg Bygade 127 A, 2750 Ballerup
Mødes hver mandag og cykler kl. 18:00

www.BHIC.dk