Dansk Blindesamfunds landsmøde

Landsmødet er åbent for alle medlemmer og aktivitetsmedlemmer. Bemærk dog at aktivitetsmedlemmer har taleret men kan ikke stille forslag, stille op til valg eller afgive stemmer jf. retningslinjerne for Dansk Blindesamfunds Landsmøde.

I 2024 foregår det den 16. og 17. marts 2024 på Fuglsangcentret i Fredericia med mulighed for digital deltagelse via Zoom.

Landsmødet åbnes lørdag den 16. marts kl. 10.30 og afsluttes søndag den 17. marts kl. 15.00. Der vil blive arrangeret fællestransport fra og til Fredericia Banegård.

Som nævnt ovenfor har du mulighed for at deltage digitalt i landsmødet via Zoom på lige fod med dem, der deltager fysisk. Du skal dog være opmærksom på, at landsmødet tilrettelægges med udgangspunkt i fysisk deltagelse. Ved valghandlingerne kan der kun stemmes ved brug af valgtilforordnet, hvis du ringer ind eller bliver ringet op til/fra din fastnettelefon/mobil. Vi forventer, at du deltager i hele landsmødet og ikke kun i udvalgte sessioner.

Landsmødet vil blive tilrettelagt i henhold til retningslinjerne for Dansk Blindesamfunds Landsmøde. Retningslinjerne kan rekvireres ved henvendelse til bestilling@blind.dk eller telefon: 69 16 17 50.
Forretningsudvalget vil sikre, at alt relevant materiale, herunder praktiske oplysninger, bliver udsendt til alle landsmødedeltagere senest 14 dage inden mødets afvikling.

Tilmelding
Din tilmelding skal være hovedkontoret i hænde senest den 16. februar 2024. Tilmelding kan ske til ved at lægge en besked på telefonnummer 33 26 87 80 eller sende en e-mail til landsmoede@blind.dk. Du kan naturligvis også sende et brev til Dansk Blindesamfund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup og mærke kuverten ”Landsmøde 2024”.

Du skal ved tilmeldingen oplyse, om du deltager fysisk eller digitalt i landsmødet.

Hvis du deltager fysisk i landsmødet, bedes du – uanset tilmeldingsform – oplyse medlemsnummer eller cpr-nummer, navn, adresse samt hvorvidt du medbringer førerhund eller har andre særlige behov. Du bedes ligeledes oplyse, hvem du evt. ønsker at dele værelse med. Hvis du af private årsager ikke har mulighed for at deltage i hele landsmødet, bedes du – af hensyn til forplejningen – oplyse tidspunktet for forventet ankomst og/eller afrejse.

Hvis du deltager digitalt i landsmødet, bedes du – uanset tilmeldingsform – oplyse medlemsnummer eller cpr-nummer samt navn og adresse. Du bedes desuden oplyse, om du har behov for hjælp til at komme på Zoom.

Betaling
Det er gratis at deltage i landsmødet via Zoom. Deltagerbetalingen er på 500 kr. for de landsmødedeltagere, der deltager fra Fuglsangcentret. Beløbet dækker opholdsudgifter på Fuglsangcentret fra lørdag formiddag til og med søndag frokost samt rejseomkostninger med billigste transport.

Hvis du deltager fysisk i landsmødet, er der tre måder at betale for din deltagelse på:
• Du kan overføre via Mobile Pay til nummer: 99 66 27. Oplys navn ved overførslen.
• Du kan foretage en bankoverførsel til Danske Bank, reg.nr.: 4180 – konto: 3002217
• Du kan få tilsendt et girokort (oplys dette ved tilmeldingen)