Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling 2024.

Generalforsamlingen finder sted i Sagahuset, Sagavej 2, 3700 Rønne fredag d. 3. maj kl. 11.30-16.

Undervejs vil der blive serveret lidt frokost, og der sluttes af med kaffe. Deltagelse er gratis.

Man sørger selv for kørslen, og her skal der gøres opmærksom på, at er man medlem af Dansk Blindesamfund, så kan man også opnå kørsel via HandyBat, som konsulenten vil være behjælpelig med at søge.

Dagsorden er ifølge vedtægterne. Husk også, at evt. lokale forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Tilmelding kan ske enten til Kim tlf. 70 24 03 23 eller Maiken tlf. 23 40 92 43 senest lørdag d. 27. april.