Generalforsamling i Kreds København

Den 20. april afholder kredsen generalforsamling.

Det foregår på plejehjemmet Solgaven, Følager 15, Valby, og starter kl. 13. Mødet slutter med aftensmad og afsluttes kl. 20.
Du kan tage en ledsager med, hvis du har behov for det.

Der vil blive serveret eftermiddagskaffe med kage og frugt, ligesom der serveres aftensmad med drikkevarer.

Hvis man ønsker forplejning, skal tilmelding ske senest den 17. april, men alle er naturligvis velkomne til at møde op på generalforsamlingen.

Tilmelding vil kunne ske til næstformand John Heilbrunn, mail heilbrunn@mail.dk, eller tlf. 23 40 92 18, eller til kasserer Jane Nielsen, mail jane.nielsen@blind.dk, eller tlf. 93 83 01 46. Oplys ved tilmelding, om du ønsker forplejning, og om du har særlige kosthensyn.

Materialet til generalforsamlingen (årsberetning, regnskab og budget) vil kunne fremsendes forud for generalforsamlingen på mail, punkt eller trykt tekst og kan bestilles enten ved tilmeldingen eller ved henvendelse til Jane på ovennævnte kontaktinfo.
Ønsker du materialet på punkt eller tryk, skal hun gerne vide dette senest lørdag den 6. april af hensyn til forsendelse. Giver du besked senere, kan vi desværre ikke garantere, at posten når at levere det.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Fremlæggelse af formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag:
a. Lokale forslag
b. Landsdækkende forslag
6. Valg:
a. Valg af kasserer for 2 år
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
c. Valg af 3 suppleanter for 1 år
7. Beretning fra forretningsudvalget
8. Eventuelt.
Lokale forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsformand Henrik Jensen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Forslag sendes til:
Henrik Jensen
Ramsingsvej 20 3.th., 2500 Valby
Tlf. 70 24 03 01, mail henrik.jensen@blind.dk.

Mange hilsner

Bestyrelsen Kreds København