Hvorfor er der så stor social ulighed i sundhed i Danmark?

Torsdag den 25. april 2024 kl. 19.00 – 21.00 kan du deltage i foredraget ” Hvorfor er der så stor social ulighed i sundhed i Danmark?”.
Foredraget foregår via Zoom.

I forbindelse med ”Forskningens Døgn 2024” har Dansk Blindesamfund været så heldige at få professor i sundhedsøkonomi Jørgen T. Lauridsen fra Syddansk Universitets Center for Sundhedsøkonomisk Forskning til at holde et foredrag om, hvorfor der er så stor social ulighed i sundhed i Danmark.
Danmark er et økonomisk og socialt meget lige land, hvor alle har fri og lige adgang til sundhedsydelser og behandling. Alligevel har vi en meget høj social ulighed i sundhed, forbrug af ydelser og kvalitet af behandlinger.
Det betyder, at selv om der formelt er lige muligheder for behandling for alle, så får fattige og socialt udsatte en ringere behandling. De lider af flere fysiske og psykiske sygdomme, og de dør før den mere velstillede del af befolkningen.

På foredraget diskuteres blandt andet, hvorfor formelle muligheder for udsatte borgere ikke er det samme som reelle muligheder.
Eksempelvis mangler der praktiserende læger i udsatte områder, de udsatte borgere har ikke de fornødne kompetencer og gåpåmod til at kontakte sundhedsvæsenet, sundhedsvæsenet er ikke klædt på til at takle socialt sårbare patienter osv.
Desuden er socialt udsatte borgere oftere ramt af multi- og kronisk sygdom kombineret med multipel social udsathed på flere parametre som arbejdsløshed, lav uddannelse, misbrug m.m. Endelig spiller uddannelse (eller mangel på samme) en betydelig rolle i forhold til at gøre os mere eller mindre bevidste om vores muligheder og rettigheder.
Jørgen vil supplere sit oplæg, og komme ind på ulighed i forhold til handicap, herunder også synshandicap.

Selve oplægget vil vare ca. 90 minutter, men derudover vil der også være tid til spørgsmål og debat.

Link til Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/84553197287?pwd=RVVycDNZMDZuWVlvN2hPaEJVMUxTdz09
Du kan også ringe ind til mødet på tlf. 32 71 31 57 efterfulgt af mødeID:
Meeting ID: 845 5319 7287
Passcode: 1

Ønsker du at blive ringet op til mødet, kan du skrive til mail aktivitet@blind.dk eller ringe til Gitte Micheelsen på tlf. 92 82 29 31 senest den 25. april kl. 12.