Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til den ordinære kredsgeneralforsamling i Dansk Blindesamfund Østjylland fredag den 26. april 2024. Generalforsamlingen bliver holdt på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C. Stedet er velegnet for kørestolsbrugere, og der er mulighed for at lufte hund lige udenfor mødelokalet.

Generalforsamlingen begynder kl. 15.00, og det vil være en fordel for vores hjælpere, hvis du kan komme kl. 14.45, da indgangsdøren bliver låst kl. 15. Kommer du efter dette tidspunkt, skal du ringe på tlf. 70 24 03 17, og du vil naturligvis blive lukket ind. Generalforsamlingen slutter kl. 20.30. Vi starter med kaffe og kage, og slutter med aftensmad kl. ca. 19, så der kan blive tid til hygge. Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen, men det koster 100 kr. at spise med.

Hvis du bor udenfor Aarhus og har brug for kørsel til og fra generalforsamlingen, så fortæl det ved tilmeldingen. Vi vil kort tid efter tilmeldingsfristens udløb give dig besked, om kørslen bliver med fælles bus eller taxi. Prisen vil være 40 kr. hver vej.

Hvis du har brug for en ledsager fra Støtteforeningens hjælpetjeneste i Aarhus, så kontakt Inge Gibskov, tlf. 60 51 99 57.

Ved tilmeldingen skal du oplyse, om du ønsker generalforsamlingsmaterialet på CD eller pr. mail. Materialet vil blive udsendt til alle deltagere i ugen op til generalforsamlingen.

Alle tilmeldinger til generalforsamlingen skal ske snarest muligt og senest mandag den 22. april 2024 kl. 12.00 til Helle Kaas Schmidt på tlf. 70 24 03 17. Du kan også tilmelde dig på mail til hks@blind.dk. Ønsker du at spise med, skal du meddele det ved tilmeldingen. Beløbet skal være indbetalt senest ved tilmeldingsfristens udløb på konto nr.: 4180 3631068316 eller på MobilePay 965700. I feltet ”meddelelse til modtageren”, skal du skrive dit navn og ”GF”.

Vi vil her gerne opfordre dig til at stille op til bestyrelsen, hvis du har lyst til at være med til at gøre et stykke arbejde i kreds Østjylland. Der er heldigvis bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, men vi har brug for flere. Så hold dig endelig ikke tilbage!

Vi kan altid bruge nogen, der vil planlægge og afholde aktiviteter eller hjælpe med politiske initiativer. Der bliver holdt ca. 8-10 møder om året, og de foregår typisk i Aktivitetshuset i Aarhus, men indimellem holder vi også onlinemøder. Er du ikke fortrolig med onlinemøder, så skal vi nok hjælpe dig. Tidspunktet aftales i bestyrelsen. Varigheden er på mellem 3-5 timer alt efter hvor mange punkter, der er på dagsordenen. Der skal jo også lige være tid til at hygge og snakke.

Dagsorden til generalforsamlingen
1) Valg af stemmetællere og dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse.
5) Indkomne forslag:
a) Lokale forslag.
Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket i år vil sige den
18. april 2024. Vil du være sikker på, at dit forslag kan blive
udsendt sammen med generalforsamlingsmaterialet, skal det være
formanden i hænde senest mandag den 1. april.
b) Landsdækkende forslag.
6) Valg:
a) Valg af kredskasserer.
Laila Van Overeem er på valg, og modtager gerne genvalg.
b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er Jørgen Bak (modtager genvalg), Carsten Gade (modtager ikke
genvalg) og Jutta Kristensen (modtager ikke genvalg).
c) Valg af 3 suppleanter for 1 år.
Inge Gibskov, Hanne Rose og Heidi Nielsen er på valg.
7) Valg til bestyrelsen i Blindes Oplysningsforbund:
a) Valg af 1 ordinært bestyrelsesmedlem for 2 år.
Daniel Gartmann er på valg.
b) Valg af 1 suppleant for 1 år.
8) Orientering om landsforeningens virksomhed v/et
forretningsudvalgsmedlem.
9) Eventuelt.

Vi håber at se rigtigt mange af jer, så vi kan få os en god drøftelse af året, der gik og ikke mindst fremtiden.

Mange hilsner

Helle Kaas Schmidt, kredsformand