Klub 13, Odense, mødes den 29. april 2024

Vi mødes i Seniorhuset, Toldbodgade 5, Odense, mandag den 29. april kl. 13.45 – 16.15.

Vi får besøg af Else Møller, Kerteminde, som vil holde et foredrag om “Fra bondekone til borgmester – og tiden derefter”.

Der vil være opsamling i strengt nødvendigt omfang. Der er en egenbetaling for kørsel på 80 kr. tur/retur og 30 kr. for kaffe og brød.

For medlemmer, som ikke kommer i klubben, er der tilmelding til Torben på tlf. 40 13 08 85 senest onsdag den 24. april inden kl. 12.00.

Med venlig hilsen og på gensyn

Preben og Torben