Klubben i Frederikssund på Elværket

Vi glæder os til at se jer igen. Vi starter dagen kl. 13 med smørrebrød; 2 stk. 40 kr. Kørsel som sædvanlig 60 kr. for dobbelttur. Vi skal traditionen tro slå katten af tønden, inden vi får kaffe og kage. Vi glæder os til at se jer.

Tilmelding til Helle på tlf. 23 23 01 21 senest onsdag den 31. januar kl. 16.

Hilsen Grethe, Inge, Helle og Conny