Kredsgeneralforsamling

Kreds Vestsjællands generalforsamling afholdes lørdag den 25. maj 2024 kl. 13.30 på adressen Gyrstinge Skovkro, Gyrstinge Skovhuse 33, 4173 Fjenneslev.

Kredsen er kl. 11.30 vært ved et måltid mad før mødet.
Tilmelding til spisningen senest den 18. maj til kasserer Michael Kok på tlf. 20 41 59 19.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
2. Protokol fra sidste generalforsamling
3. Beretning fra formanden
4. Kassereren fremlægger regnskab
5. Indkomne forslag:
a. Fra kredsen
b. Fra hovedforeningen
6. Valg til bestyrelsen:
a. Kasserer. Michael Kok. Michael ønsker genvalg.
b. 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Lissa Rejnholdt, Bente Holstebro og Søren Olsen. De ønsker alle genvalg.
c. Suppleanter: Lars Pilegaard, Nils Peter Jacobsen og Charlotte Henriksen.
7. Beretning fra forretningsudvalget.
8. Eventuelt.

Vedrørende punkt 5a: forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsformand Jan Friis, Klokkestøbergade 26 st. th., 4200 Slagelse, i hænde senest 14 dage før.

Venlig hilsen kredsformand Jan Friis