Medlemsmøde 2024

Årets første medlemsmøde finder sted onsdag den 21. februar. Tidspunktet er udvidet i forhold til normale medlemsmøder, idet vi får besøg af Diana fra landsforeningen da vi skal have en snak om evt. ændring af medlemskriteriet.

Efter frokost underholder Jens Lindby Sørensen med musik og sang/fællessang.
Deltagerprisen er 100,- kr. og det er tilladt at tage en ledsager med til samme pris. Hvis der ønskes kørsel, koster det 25,- kr. hver vej.

Tilmelding skal ske til en af nedenstående senest den 13. februar kl. 18.00:
Grethe, tlf. 97 72 10 53,
Hanne, tlf. 21 34 61 36 eller
Mie, tlf. 97 98 54 01.

Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer til årets første kredsarrangement.

MVH-bestyrelsen.