Medlemsmøde i Kalundborg

Sted: Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg.

Kredsen er vært ved et par stykker smørrebrød samt en øl eller vand. Tilmelding er derfor nødvendig.

Tilmelding til klubvært Karsten Olsen på tlf. 22 23 89 66 eller på sms senest 2 dage før.

Medlemmer fra hele kredsen er velkomne.