Medlemsmøde i Kreds Østsjælland

Skal flere kunne blive ordinære medlemmer af DBS, ved at medlemskriteriet ændres? Som det er nu, kan man blive ordinært medlem, hvis synsstatus er 10 procent eller derunder. Ser man mellem 10 og 33 procent, kan man blive aktivitetsmedlem.

Kom og vær med i debatten – din mening har betydning for beslutningen. Du kan også læse mere om forløbet i medlemsbladene.

Det hele foregår den 7. februar i Vor Frue Sognegård, Vor Frue Hovedgade 65, Vor Frue, 4000 Roskilde.

Tidspunktet er kl. 18.00-21.00.

Det koster 50 kr. at deltage. Beløbet dækker traktement.

Der serveres en sandwich, kaffe, te, småkager og frugt.

Der deltager en repræsentant fra forretningsudvalget.

Tilmelding skal ske til Joy Nowicki Pedersen på tlf. 28 40 68 29 eller e-mail joy.nowicki@vores-mail.dk senest den 24. januar.

Ved tilmeldingen skal du også oplyse, om du ønsker fælles kørsel. Udgift til fælles kørsel afholdes af kredsen.

Vi glæder os til at se dig.
Kredsbestyrelsen.