Møde om kriterier for medlemskab af Dansk Blindesamfund

Torsdag d. 21. marts afholdes møde om Dansk Blindesamfunds krav til medlemskab, de såkaldte medlemskriterier.
Mødet starter kl. 17 og slutter senest kl. 20. Det foregår på Hyltebjerggård, Linde Allé 33 i Vanløse. Du kan tage en ledsager med.
Der serveres kaffe, te, en sandwich og drikkevarer.
Der ydes kørsel i nødvendigt omfang. Ønsker du at gå til lokalerne, mødes vi på Vanløse station kl. 16.30 foran 7-eleven-kiosken.
Arrangementet er gratis.
Skal man have en synsnedsættelse på 10 pct. eller mindre, som reglerne er nu, for at være fuldt medlem?
Eller skal det også være muligt at blive medlem, hvis man ser 1/3, eller 33 pct?
I dag kan du blive såkaldt aktivitetsmedlem, hvis synet er nedsat til mellem 10 pct og 33 pct.
Men skal det ændres? Der er fordele og ulemper, og der er mange hensyn, som vi vil diskutere.
Der kommer et medlem fra foreningens forretningsudvalg som vil indlede diskussionen, og jeres meninger og argumenter vil blive noteret.
Senere vil ledelsen i Dansk Blindesamfund se, om spørgsmålet om medlemskab og kriterier skal til afstemning i foreningen efter foreningens vedtægter.
Tilmelding til John på tlf. 23 40 92 18 eller på mail Heilbrunn@mail.dk.