Ordinær generalforsamling i Midtjysk Tandemklub

Midtjysk Tandemklub indkalder til ordinær generalforsamling i onsdag d. 14. februar 2024 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Lundvej 8 , 8800 Viborg.
Dagsorden ifølge lovene.

Evt. forslag skal være formand Britta Rasmussen i hænde senest otte dage før: Kühlsalle 16, 7800 Skive i hænde senest 8 dage før.

Alle er velkomne.

Alle der har betalt kontingent for 2023, er stemmeberettigede.