Ordinær generalforsamling i Viborg Blinde Idræt

Viborg Blinde Idræt (V.B.I.) afholder ordinær generalforsamling lørdag den 9.marts 2024 kl. 1300. Generalforsamlingen afholdes ved Anni og Lasse Erichsen, Spurvevej 14M. 8800 Viborg.

Dagsorden
1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2) Protokol fra seneste generalforsamling.
3) Bestyrelsens beretning.
4) Det reviderede regnskab oplæses.
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse
A. valg af formand (lige år)
B. valg af kasserer (ulige år)
C. valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
8) Valg af 1 suppleant
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 2 marts 2024
Da klubben vil være vært ved et let traktement, er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske til formand Anni Erichsen senest mandag den 4 marts 2024, på mail annibp@gmail.com eller telefon 20953434