Vælg den rigtige mobiltelefon

Der kan være mange overvejelser forbundet med at vælge sin første mobiltelefon. Vi vælger ikke for dig, men du får mulighed for, at få forskellige telefoner i hånden, og få uddybet, hvilke fordele og svagheder de forskellige telefoner har.
Dette kursus henvender sig med andre ord til det medlem, som endnu ikke har valgt. Eller til den, der måske har en ide om, at have valgt forkert.
I vil få en snak om;
• Forskellen mellem iPhone, BlindShell, MiniVision og SmartVision telefonen.
• Evt. info om andre alternativer.
• Navigering på de forskellige telefoner.
• Information muligheder og begrænsninger på telefonerneog meget andet.

Kurset er på 6 lektioner, prisen er kr. 906,00 kr. inkl. undervisning samt forplejning.
Tilmelding til kursusafdelingen på tlf. 76 20 22 03 eller mail kursusafdelingen@blind.dk.