Vejle klubben

Klubben indbyder enhver interesseret til næste klubdag tirsdag d. 28. maj kl. 13.30 til 15.30 på Solgaven sammen med beboere og dagbrugere.

Indslaget er ikke fastlagt endnu, læs herom i blad nr. 6.

V. H. Klubværterne og kredsbestyrelsen.