konstituering, og fordeling af opgaver.

Konstituering, og fordeling af opgaver i Kreds Kronjylland

Formand: Jens Peter Kristiansen. TLF. 70 24 03 18 mail: jenspeter@post.tele.dk

Næstformand og Sekretær Jørgen Bang Tlf. 24983454 mail: j@bbang.dk

Kasserer: Jette Bjørgvin Jægergaard Tlf. 20 13 28 91 mail: jbj@blind.dk

Bestyrelsesmedlem: Bente Nielsen Tlf. 86387518 Mobil 27241710 mail: bente@nrdn.dk

Bestyrelsesmedlem: Jane Siig Henriksen Tlf. 22 29 24 68 mail: jsiighenriksen@gmail.com

  1. suppleant: Svend Jensen Tlf. 24 41 89 68 Mail: sjenshadsten@gmail.com

Konsulent i Randers, Favrskov, Nord og Syddjurs: Nicolai Dahl Hansen

Tlf. 23 40 92 54mail: ndh@blind.dk

Regionskonsulent: Helle Due Riley Tlf. 23 40 92 19. mail: hri@blind.dk

Følgende poster i bestyrelsen blev besat:

Festudvalget:

Bente Nielsen mobil 27241710 Jane Siig Henriksen tlf. 22 29 24 68 Vivi Blymerup-Brøste Tlf. 24 46 40 99

Blad udvalget: Jens Peter Kristiansen, tlf.  70 24 03 18

Leder af Tirsdagsklubben i Grenå: Kaj Rosborg Aagaard, tlf. 24 84 94 66

Leder af Klubben på Lindevænget: Stig Kjeldsen Jensen, tlf. 51 92 56 92

Leder af klubben i Ebeltoft: Kim Sønderbek, tlf. 29 90 83 53 mail: kim@sonderbek.dk 

Leder af klub Hammel:  Vicki Nielsen tlf. 91 95 80 83

Leder af Tandemcykelklubben i Hornslet Jørgen Bang tlf. 24983454

Kørselsleder til klubben i Randers: Stig Kjeldsen Jensen, tlf. 51 92 56 92

Kørsel i Grenå og omegn: Kaj Rosborg Aagaard, tlf. 24 84 94 66

Kørselsleder i Hammel: Vicki Nielsen Tlf. 91 95 80 83 

Kørselsleder til arrangementer for hele kredsen: Bente Nielsen mobil 27241710

Opdatering af Hjemmesiden: Jørgen Bang, tlf. 24 98 34 54 mail adr. [j@bbang.dk]

Lokal redaktør for Medlemsblad, og Lydaviser: Jørgen Bang, tlf. 24 98 34 54 mail adr.  [j@bbang.dk]

Admin. for Kreds Kronjyllands Facebook gruppe: Jane Siig Henriksen, Jørgen Bang, men primært Jette Jægergaard.

Instagram Jette Jægergaard.

Koordinerende udvalg mellem DBS Østjylland og DBS Kronjylland: Jens Peter Kristiansen.