1. Rejseordninger

1.1 Det elektroniske rejsekort

1.2 Ledsagerordning for udbydere af tog- og busbefordring

1.3 Rejser med færge

1.4 Rejser med fly

1.5 Internationale rejseordninger

(Opdateret august 2017)

Rejseordningerne gælder for alle blinde og stærkt svagsynede i Danmark, som kan blive medlemmer af Dansk Blindesamfund.

For at benytte ordningerne skal du have et rejsekort. Dansk Blindesamfunds medlemskort (Medlems-, ledsager- og rejsekort) fungerer også som rejsekort.

Medlemmer af Dansk Blindesamfund kan få udstedt et Medlems-, ledsager- og rejsekort hos Dansk Blindesamfund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, telefon 38 14 88 44. Første gang skal du indsende et foto i passtørrelse og angive navn og adresse. 

Hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund, men opfylder de lægelige betingelser for medlemskab, kan du få udstedt et rejsekort fra Dansk Blindesamfund. Er du ikke medlem af foreningen, skal du sende lægelig dokumentation for dit synshandicap sammen med foto, navn og adresse. Du kan finde information om synskriterier for medlemskab af Dansk Blindesamfund på foreningens hjemmeside:

Sådan bliver du medlem

http://blind.dk/om-os/sadan-bliver-du-medlem-af-dansk-blindesamfund

Du kan få flere informationer om rejsekortet hos din lokale konsulent.

Du kan finde den konsulent, som dækker dit område, på Dansk Blindesamfunds hjemmeside:

Konsulenter

http://blind.dk/tilbud/konsulenter

1.1 Det elektroniske rejsekort

(Opdateret 13. marts 2014)

Udviklingen og udrulningen af det elektroniske rejsekort har været på trafikvirksomhedernes dagsorden og i Dansk Blindesamfunds søgelys i adskillige år. Samspillet med hævdvundne rejseordninger for personer med et alvorligt synshandicap blev forhandlet på plads i 2012, men siden da har fordele og ulemper ved brug af rejsekort for rejsende med et alvorligt synstab været kilde til læserbreve i Medlemsbladet og forhandlinger mellem Dansk Blindesamfund og repræsentanter fra Rejsekort A/S, DSB og de øvrige virksomheder, der driver og administrerer rejsekort.

Nu er det planen at lancere og udrulle rejsekort kundetype Handicap, i daglig tale kaldet handicaprejsekortet. Nedenfor følger en grundig information om baggrund, betingelser for udstedelse, brug af og anden information om denne rejsekorttype.

1.1.1 Generelt om rejsekort

Du kan nu anvende det elektroniske rejsekort i det meste af Danmark. Således kan du bruge rejsekort som gyldig betalingsmåde med alle DSB’s og Arrivas tog, metro, lokalbaner, regionstog og busser. På grund af foretagne investeringer kan du dog ikke rejse på rejsekort i busserne på Fyn og Bornholm, og i Midttrafik kommer der først rejsekortudstyr i busserne over de næste par år.

Du kan heller ikke bruge rejsekort uden for de danske grænser f.eks. til Malmø og Flensborg.

Det samlede antal kunder, der har anskaffet sig et rejsekort, er nu over 600.000. Af dem udgør kunder med handicaprejsekort ca. 500, som er udstedt fra lanceringen af denne type rejsekort over en periode på et halvt år og med støt tilvækst på ca. 60-100 kort pr. måned.

Blandt personer, som i dag har erhvervet sig et handicaprejsekort, er der også medlemmer af Dansk Blindesamfund og Synscenter Refnæs, og disse personer har allerede fået positive erfaringer i at bruge kortet.

Trafikvirksomhederne har endnu ikke lukket eller fjernet nogen af de nuværende billetprodukter til blinde og ledsagere, så rejsekort er i øjeblikket et godt alternativ/supplement til de kendte produkter.

1.1.2 Bestilling af rejsekort

For at få et handicaprejsekort skal du rekvirere et særligt bestillingsskema, som du kan få i de fleste betjente salgssteder på stationer, eller du kan få det sendt ved at ringe til Rejsekort Kundecenter på tlf. 70 11 33 33.

Ud over bestillingsskemaet kan du få en fortrykt frankeret kuvert, som skemaet indsendes i sammen med:

 • et vellignende foto
 • kopi af dit medlemskort til Dansk Blindesamfund/Synscenter Refnæs
 • kopi af Sygesikrings-/Sundhedskort eller lignende ID

Skal du bestille et handicaprejsekort til et barn under 16 år, skal såvel barnet som barnets værge vedlægge legitimation i kuverten. Barnet vedlægger derudover kopi af sit medlemskort fra Dansk Blindesamfund/Synscenter Refnæs.

1.1.3 Førstegangsbetaling

Første gang, du bestiller et rejsekort, skal du indsætte 100 kr. på dit rejsekort, så der fra start er penge på kortet til at rejse for.  Betaling af de 100 kr. sker ved, at du betaler den faktura, som følger med dit nye rejsekort.

Selve rejsekortet er et helt personligt rejsekort. Kortprisen er 0 kroner i 2014.

1.1.4 Priser ved brug af rejsekortet

I 2014 vil der fortsat eksistere to forskellige takst-zonesystemer sideløbende. Det kan virke lidt forvirrende, men skyldes tilpasning i overgangsperioden: 

1) Det normale DSB/Arriva zonesystem, som bl.a. papir-enkeltbilletter beregnes efter, og 2) det nye rejsekortzonesystem, som prisen på rejser ved brug af rejsekort beregnes efter.

På grund af forskelle i bl.a. zonestørrelser i de to zonesystemer vil normalprisen/grundprisen variere - normalt kun lidt, men i få tilfælde er ændringen mere markant. Dermed vil priserne for handicaprejsekortet også være forskellige afhængig af strækningen.

Priseksempler efter taksterne pr. 19. januar 2014:

 • ­En rejse på standard Middelfart-København 22. januar 2014 er 11 kr. billigere på handicaprejsekort (157 kr.) end på en tilsvarende papirbillet (168 kr.)
 • ­En rejse på standard Esbjerg-Middelfart 22. januar 2014 er 8 kr. dyrere på handicaprejsekort (81 kr.) end på en tilsvarende papirbillet (73 kr.)

En rejse på handicaprejsekortet koster halv pris af voksen-normalprisen på rejsekort, hvilket svarer til barneprisen på rejsekort. Dette gælder i hele Danmark både for lokale rejser og for regionale & fjerntogsrejser.

På lokale rejser kan du få yderligere rabat uden for myldretiden, men der findes ikke mængderabat ved brug af handicaprejsekort.

Betaling for ledsager:

(Opdateret august 2015)

Hvis du har købt et handicaprejsekort, kan du også tage en ledsager med på dit rejsekort ved, at du på den særlige ”check ind”-stander vælger indstilling ekstra ”barn”. Ledsageren betaler nemlig pris som barn i følge med ejeren af et handicaprejsekort.

For medlemmer, som har løst Movia-rejsekort, som giver dem adgang til uden yderligere rejsehjemmel at rejse med tog og bus inden for Movia-områdets tre specifikke dele, skal hjemmel til en ledsager løses på en af følgende måder:

 • Der købes en kontant børnebillet
 • Der erhverves et fleks rejsekort børn (12 - 15 år), og der tjekkes ind og ud før rejsens begyndelse og ved rejsen afslutning.

 

1.1.5 Tank-op på rejsekort

Trafikvirksomheder anbefaler alle, der har et dankort, at oprette en såkaldt Tank-op-aftale, så der automatisk ”tankes op”, når saldoen er under 50 kr. Dermed risikerer du ikke at stå ved rejsens start uden den fornødne dækning med den følge, at du ikke kan tjekke ind på dit rejsekort.

En Tank-op-aftale skal oprettes, når du har modtaget dit rejsekort, på din selvbetjeningsside på www.rejsekort.dk.

Du vil få et brugernavn og et password til din egen selvbetjeningsside – det fungerer lidt ligesom Netbank.

Når du har oprettet en tank op aftale, skal du inden syv dage aktivere kortet, det vil sige tjekke ind og ud (eventuelt uden at foretage nogen form for rejse) for at sikre, at den indgåede aftale ikke annulleres.

Når aftalen er indgået, skal du også tage stilling til, hvilket trafikselskab, som skal administrere aftalen. Det mest naturlige vil være, at du vælger det selskab, som du hyppigst vil gennemføre rejser med. Dette har i princippet ingen betydning for dig som bruger, men afgør, hvem som får den økonomiske fordel af at administrere ordningen for dig.

Hvis du ikke ønsker en Tank-op-aftale, kan du også selv sikre, at der hele tiden er penge på dit rejsekort ved at tanke op via www.rejsekort.dk i god tid, og du kan tanke op i de fleste billetsalg og DSB 7-Eleven butikker.

Som selvbetjeningsautomaterne til optankning på stationerne er designet, kan du ikke uden hjælp af seende bruge dem til at tanke dit rejsekort op, fordi de er designet med touch-skærm betjening.

1.1.6 Hvordan bruger du rejsekort?

Du foretager check ind ved rejsens begyndelse, check ind ved skift, og check ud ved afslutning af rejsen. Det gør du ved at holde dit rejsekort op til de standere, der står på perroner og i busserne.

Hvis du rører ved oversiden af standeren med hånden, vil den indbyggede tale fortælle dig, om du står foran en ”check ind”-stander eller en ”check ud”-stander, og det er vigtigt, at du vælger den rigtige. Standerne står i den naturlige gangretning på stationerne samt ved dørene i busserne.

Hvis du fx skal have en ledsager med på rejsen, skal dit rejsekort indstilles med et ekstra barn og checkes ind på en såkaldt ”check ind ekstra”. Ledsageren kan bl.a. kende disse standere ved, at de er beklædt med et klistermærke med en vejledning og har nogle pile/plus/minus tegn på toppen af standeren. Betjeningen af denne stander forudsætter hjælp af en seende person.

Der kan højst være i alt 3 personer/kundetyper på samme rejse på dit rejsekort inkl. dig selv. Hvis du fx har en ledsager og en voksen søster med på rejsen, og du ønsker at betale for rejsen med dit rejsekort, skal du tjekke følgende ind:

 • Handicap (det er dig selv som indehaver af handicaprejsekortet, og det sker automatisk, når du tjekker ind)
 • Barn – taksten for en ledsager, se ovenfor (din ledsager, hvis pågældende er 12 år eller ældre)
 • Voksen (din voksne søster)

Du kan ikke tilføje ekstra personer på dit kort af kundetyperne ung, pensionist eller handicap. De skal rejse på deres eget rejsekort eller løse anden form for rejsehjemmel.

1.1.7 Hvad sker der, hvis du glemmer at checke ud?

Hvis du glemmer at checke ud, koster rejsen de 50 kr., som automatisk reserveres på kortet, når du checkes ind. Hvis du flere gange glemmer at checke ud, vil du tre gange modtage skriftlige påmindelser/advarsler om at huske det, og i sidste ende kan misbrug medføre, at rejsekort bliver lukket.

1.1.8 Hvad kan du foretage på websiden rejsekort selvbetjening?

Du kan følge med i og kontrollere dine rejser – hvor og hvornår, du har rejst, klokkeslæt for, hvornår du har checket ind / checket ud, se, hvad du har betalt for rejsen, se din saldo osv. Du kan også se din rejsehistorik for en udvalgt periode – igen lidt som Netbank. Du kan også ændre tank-op-beløbet pr. gang, hvis du har en Tank-op-aftale og meget mere.

Kontakt, hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp

Rejsekort Kundecenter på telefon 70 11 33 33 og eventuelle skriftlige spørgsmål via kontaktformularen på www.rejsekort.dk 

Link: http://www.rejsekort.dk/kundeservice/kontaktformular.aspx

1.1.9 Hvordan opsamler vi erfaring vedr. handicaprejsekortet?

Dansk Blindesamfund vil oprette en diskussionsliste, hvor vi kan indsamle erfaringer, tips og ideer, som vi kan bearbejde og videreformidle til de kontaktpersoner, vi samarbejder med i rejsekort.dk. Alle indehavere af handicaprejsekortet kan tilmelde sig ved at kontakte Li Sommer Vilmar, som kan sørge for, at du bliver tilmeldt. Brug email-adressen lsv@blind.dk eller ring på 38 14 88 42.

1.2 Ledsagerordning for udbydere af tog- og busbefordring

(Opdateret 7. juli 2017)

- Billetter

Ovenstående ordning, som formelt betegnes ”Trafikvirksomhedernes ledsagerordning”, er et tilbud, som gør det muligt for dig at have en ledsager med dig under tog- eller busbefordring og dermed få den hjælp undervejs, som du har brug for.

For at kunne benytte ledsagerordningen kræves et særligt legitimationskort. Dansk Blindesamfunds medlemskort/rejsekort/ledsagekort er at betragte som et sådant kort.

Legitimationskortet skal vises sammen med billetten.

Ledsagerordningen betyder, at både du og din ledsager får rabat på jeres billetter, idet I sammen kan rejse til den pris, som to almindelige børnebilletter koster. I kan også købe de såkaldte ledsagerbilletter til samme pris som børnebilletter.

Rejser du uden ledsager, har du også mulighed for at rejse til reduceret pris. Så koster din billet det samme som en almindelig børnebillet.

Rejser du selv på anden billet f.eks. månedskort, kan du købe ledsagebillet til børnetakst til din ledsager.

Tilbuddet gælder i hele landet, til alle rejser i alle regionale trafikselskaber, hos Arriva-Tog, Metro, DSB, DSB S-Tog og med alle lokalbaner.

Bemærk, at ’Børnebillet’ betyder børne-kontantbillet – og ikke børneklippekort, børneabonnementskort, børneperiodekort, et fleksrejsekort for børn eller børne-produkter med rabat.

Endvidere, at det ikke hos alle selskaber er muligt at rejse to personer på én voksenbillet, da ikke alle selskaber giver 50 % rabat på børnebilletter.

Bemærk, at bl.a. for blinde og svagsynede med rejse/ledsagekort gælder, at nogle selskaber har yderligere muligheder for rabat eksempelvis inden for bestemte regioner.

Ordningen gælder fra 1. august 2011.

1.2.1 Rejser med tog

(Opdateret 8. februar 2013)

DSB og Arriva kører med fjerntog i Danmark. Arriva står for driften på de midt- og vestjyske togstrækninger.

Til rejse på DSB 1’ i InterCity tog og i InterCity Lyn kan du købe en ledsagerordningsbillet med rabat, men du skal samtidig købe DSB 1’ tillæg til normalpris.

1.2.1.1 Rejser med DSB, Arriva-Tog og Metro

(Opdateret 21. november 2014)

Rejsekort fra Dansk Blindesamfund eller rejselegitimation fra Synscenter Refsnæs giver dig ret til at blive fritaget for det ekstra gebyr, når du benytter ubemandede togstationer, hvor du ikke kan bruge billetautomaten, og derfor er nødt til at købe billet i toget.

Særligt for rejser med S-tog eller Metro i hovedstadsområdet gælder, at medlemmer af Dansk Blindesamfund, der rejser alene og ikke selv kan købe billetter i Metroens billetautomater eller i billetautomaterne på ubemandede S-togs stationer, og som pga. af bopæl uden for hovedstadsområdet ikke har et Movia-kort, kan fremvise deres medlemskort og bede Metrostewards eller togrevisorer om hjælp til at købe billet på deres afstigningsstation. Man vil ikke blive opkrævet bøde for manglende rejsehjemmel.

Blinde og stærkt svagsynede skal heller ikke betale gebyr for at få deres billet sendt til hjemadressen. Vil du gerne have tilsendt dine billetter til rejser med DSB, så kontakt DSB's handicapservice på telefon 70 13 14 15 tryk 6.

Adgang til at løse Moviakort til andre områder end det, hvor du har bopæl, giver ikke adgang til at befordre dig i tog uden at løse billet.

Bor du således eksempelvis i hovedstadsområdet, og har du Dansk Blindesamfunds medlemskort, som også giver ret til at rejse for børnetakst, samt Moviakort gældende for hovedstadsområdet, kan du befordre dig i tog uden at løse yderligere rejsehjemmel. Har du tillige købt et Moviakort til et andet område, fx Vestsjælland, giver det ikke ret til at køre i dette område uden at løse yderligere billet. Du skal således i pågældende tilfælde løse børnebillet, som gælder for befordring fra hovedstadsområdets grænse og videre.

1.2.1.2 Rejser med førerhund

Førerhunde kan medtages gratis. Dog skal du betale for pladsbillet til førerhunden, når du reserverer pladser forud for rejsen. Du og din førerhund vil altid blive placeret over for eller ved siden af hinanden.

Hos DSB skal du reservere plads til førerhund i InterCity-tog og InterCity Lyn, og du betaler almindeligt pladsreserveringssgebyr for førerhunden.

Af hensyn til allergikere skal førerhundebrugere respektere de dyrefri områder. Førerhunde kan ikke medtages på pladser, der er markeret dyrefri. Du må heller ikke gå gennem et område, der er markeret dyrefri, med din førerhund.

I DSB's InterCity-tog er hvilepladserne dyrefrit område. Hvilepladserne er placeret i sammenhæng med DSB 1’, således at du skal passere hvilepladserne for at nå dette. Det betyder, at du ikke kan tage din førerhund med på DSB 1’ i DSB's InterCity- tog.

I S-tog findes der i hver vogn afsnit, der er markeret dyrefri. Her må førerhunde ikke medtages.

Man ønsker med disse regler at tage hensyn både til blinde, som er afhængig af en førerhund for at kunne færdes frit, og andre passagerer, der kan have allergier.

1.2.1.3. Tandemcykler i tog

(Opdateret juni 2017)

Der kan tages tandemcykel med i de fleste tog inden for landets grænser (dog ikke IC3 materiel).

Bemærk, at der er krav om pladsreservering i InterCity og InterCityLyn i sommerhalvåret, og at tandemcykler kun kan være i såkaldt IR4 materiel over Storebælt.

Reglerne er følgende:

Tandemcykler (for handicappede - se nedenfor):

I S-tog og IC3-tog kan tandemcykel ikke medtages.

I Regionaltog, Interregionaltog, InterCity og InterCityLyn, der består af IR4, kan tandemcykler tages med, hvis togpersonalet skønner, at der er plads.

Der betales 2 x cykelbillet.

I internationale tog kan tandemcykel ikke medtages.

Tandemcykler, der tages med af handicappede:

Tandemcykler kan af handicappede tages med i S-tog, Regionaltog, Interregionaltog, InterCity og InterCityLyn, der består af IR4. Kunden skal have legitimation.

Der betales 1 x cykelbillet

I internationale tog kan tandemcykel ikke medtages.

1.2.1.4 Rejser over Øresundsbroen og til Bornholm

Når du rejser med tog over Øresundsbroen, kan du få rabat efter ledsagerordningen.

For rejser i Sverige gælder særlige regler. Generelt kan du ikke rejse med tog til Sverige til nedsat pris, fordi Sverige ikke er med i de internationale ordninger omkring rabatter for blinde og stærkt svagsynede togrejsende. Der gælder dog særlige regler for Øresundsregionen, hvor du kan købe særlig ledsagerbillet til rejser med Øresundstoget og dermed gratis kan medtage en ledsager. Men hvis du rejser alene, vil du kun kunne rejse til fuld pris.

Rejser du med tog over Øresundsbroen, kan du i Sverige bestille hjælp i forbindelse med togskifte i Malmø (eller andre større banegårde i Sverige). Hjælpen bestilles evt. ved billetbestilling, hvis den sker i Sverige, eller pr. telefon senest et døgn, før du har brug for hjælpen. Kontakt SJ's Kundetjeneste på telefon +46 771 75 75 75.

Rejser du med førerhund, så vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for at tage hunde med ind i Sverige - og at førerhunde i den forbindelse ikke har nogen fortrinsret frem for andre hunde. Der gælder dog lempeligere regler for hunde, som rejser i transit gennem Sverige til Bornholm.

Du er selv forpligtet til at sikre dig, at din hund overholder de svenske veterinære krav. Se under afsnittet "Rejser med førerhund i udlandet".

Du kan også få mere at vide hos Jordbruksverket i Sverige på telefon +46 771 223 223 eller på hjemmesiden: http://www.jordbruksverket.se  

1.2.1.5 Assistance til og fra toget

(Opdateret december 2015)

Blinde og stærkt svagsynede rejsende kan få assistance til og fra perronen, og når de stiger ind og ud af toget. Assistancen ydes til og fra et aftalt mødested, når rejsen påbegyndes efter kl. 06.00 og afsluttes før kl. 24.00. Assistancen skal bestilles senest 24 timer inden afrejse. Dette gælder alle DSB’s stationer.

Kontakt DSB’s Handicapservice på telefon 70 13 14 15 tryk 6, e-mail: handicap@dsb.dk  

Kontakt Arriva Kundeservice på telefon 70 27 74 82, e-mail: kundeservice@arriva.dk  

1.2.2 Rejser med bus

1.2.2.1 Rejser med ekspresbusser

(Opdateret juni 2013)

Blinde og stærkt svagsynede, der er medlemmer af Dansk Blindesamfund eller opfylder de lægelige betingelser for medlemskab, kan ved at aflevere en særlig billetkupon rekvireret fra Dansk Blindesamfund få 50 % rabat på billetprisen. En eventuel ledsager kan også få 50 % rabat ved aflevering af en billetkupon. Det er gratis at tage førerhund med.

Ordningen omfatter i dag følgende ruter:

 • Rute 980:
  Frederikshavn – Esbjerg med stop i blandt andet Aalborg, Viborg og Herning.
  OBS! Det er kun muligt at opnå rabat over længere afstande. Information (pladsbestilling ikke nødvendig): Thinggaard, telefon 98 11 66 00.
 • Linje 888:
  Kører mellem København og en række destinationer i Midt- og Nordjylland, herunder Aalborg, Århus, Silkeborg, Thisted og Fjerritslev.
  Information og pladsbestilling: Abildskou, telefon 70 21 08 88.

Rute 866, Bornholmerbussen:

(Opdateret 2009)

Blinde og stærkt svagsynede, der modtager social pension, kan rejse med Bornholmerbussen til pensionisttakst (Takst B). De kan også tage en eventuel ledsager med til samme pris.

Linje 866 kører fra København over Ystad til Rønne. Bussen kører fra Hovedbanegården (Stoppested i Bernstorffsgade). Linje 866 kører direkte til færgeterminalen i Ystad. Her omstiges til færgen til Bornholm, og passagererne er selv ansvarlige for, at deres bagage bringes med, da bussen ikke overføres med færgen.

Det anbefales at bestille plads til Bornholmerbussen på telefon 44 68 44 00. Passagerer, der ønsker at bestille plads, skal betale billetten forud for rejsen. Ved telefonisk pladsbestilling fremsendes et girokort. Når girokortet er kvitteringsstemplet i bank/postkontor, kan det anvendes som gyldig billet. Passagerer uden reservation og uden billet medtages umiddelbart ved afgangstid, hvis der ikke er udsolgt. Så sælges billetterne af buschaufføren/færgens billetkontor.

Bussen overføres ikke til færgen, og derfor kan førerhunde ikke medtages efter reglerne om transit, men skal opfylde de svenske veterinære krav om indførsel af hunde. Se under afsnittet "Rejser med førerhund i udlandet". Du kan også få mere at vide hos Jordbruksverket i Sverige på telefon +46 771 223 223 eller på hjemmesiden: http://www.jordbruksverket.se

1.2.2.2 Rejser med bus med de regionale trafikselskaber

(Opdateret marts 2017)

6 trafikselskaber varetager de kommunale og regionale busruter, X-busserne samt privatbanerne:

 • NT i Region Nordjylland
 • Midttrafik i Region Midtjylland
 • Sydtrafik og Fynbus i Region Syddanmark
 • Movia i Region Sjælland og Region Hovedstaden
 • BAT på Bornholm

Førerhunde i bøjle kan medtages gratis i alle områder og på alle ruter. 

Ledsagerordningen gælder i alle selskaber.

Derudover har nogle selskaber yderligere ordninger:

Rejseregler for Midttrafik:

Blinde og eventuel ledsager kan også bruge børneklippekort.

Århus Kommune:

Blinde og stærkt svagsynede med bopæl i Århus kan købe et 30 dages fuldtidsperiodekort til zonerne 1-4 til reduceret takst.

Kontakt: Bus-Info, telefon 86 12 86 22.

Rejseregler for Movia:

Hovedstadsområdet:

Årskort til blinde og stærkt svagsynede, som gælder til alle trafikmidler i hovedstadsområdet, sælges gennem Dansk Blindesamfunds kredskasserere. (Gældende for kalenderåret).

Kredskasserere i hovedstadsområdet:

DBS København: Poul Brorson, telefon 70 24 04 01, e-mail: pbr@blind.dk

DBS Frederiksberg: Ole Stig Andersen, telefon 70 24 04 03, e-mail: osa@blind.dk   

DBS Storkøbenhavn Nord: Ove Peetz, telefon 70 24 04 06, e-mail: ope@blind.dk  

DBS Storkøbenhavn Syd: Frank Hansen, telefon 70 24 04 07, fha@blind.dk  

DBS Nordsjælland: Anette Lindell, telefon 70 24 04 08, anette.lindell@blind.dk

DBS Østsjælland: Peter Vonsild, telefon 70 24 04 09, E-mail: pev@blind.dk

Der er mulighed for at købe Moviakort til andre områder end det, du bor i. Således vil du kunne købe et Moviakort til eksempelvis Vestsjælland, selv om du har bopæl i Storstrømmen-området (Sydsjælland) eller hovedstadsområdet. Køb af kort indebærer, at du i det/de områder, hvor kortet gælder, kan befordre dig i bus uden at løse yderligere rejsehjemmel.

Bemærk, at adgangen til at købe Moviakort i andre området en bopælsområdet ikke giver adgang til befordring i tog uden at løse fornøden rejsehjemmel.

Ikke-medlemmer, som har folkeregisteradresse inden for hovedstadsregionen og opfylder de lægelige betingelser for optagelse i Dansk Blindesamfund, kan få udstedt et Movia-kort ved at kontakte Dansk Blindesamfund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, telefon 38 14 88 44. Ikke-medlemmer af foreningen skal sende lægelig dokumentation for synshandicap sammen med foto, navn og adresse.

Vestsjælland:

Årskort til blinde og stærkt svagsynede, gældende i Movia takstområde vest (gældende for kalenderåret), sælges gennem Dansk Blindesamfunds kredskasserer i DBS Vestsjælland Niels K. Hansen, telefon 70 24 04 10, e-mail: nkh@blind.dk  

Sydsjælland:

Årskort til blinde og svagsynede, gældende i Movia takstområde syd.

Kontakt: Kredskasserer i DBS Storstrømmen Holger Sørensen, telefon 70 24 04 11, e-mail: hos@blind.dk  

1.3   Rejser med færge

(Opdateret december 2015)

Blinde og stærkt svagsynede, der er medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylder de lægelige betingelser for medlemskab, kan rejse efter følgende regler:

Der betales den ordinære passagertakst minus en rabat, der varierer fra selskab til selskab. Blinde og stærkt svagsynede, der rejser med ledsager (max. én seende ledsager), kan opnå samme rabat på ledsagernes billet. Der ydes kun rabat på de ordinære billetpriser, og der kan ikke opnås ekstra rabat, hvis man benytter særlige tilbud eller lignende.

For at opnå rabat, skal rekvisition udstedt af Dansk Blindesamfund afleveres ved billetafhentning. Rekvisitionen kan fås hos Dansk Blindesamfunds hovedkontor, telefon 38 14 88 44, med oplysninger om rejsen samt rejsedeltagere.

OBS: For Bornholmstrafikken gælder særlige regler, jf. nedenfor.

Bestemmelserne gælder for:

 • Bornholmstrafikken, telefon 70 23 15 15
  På ruterne: Køge-Rønne, Ystad-Rønne og Bornholmerbussen.
  For at opnå rabat på Bornholmerfærgen skal man rekvirere det, der hedder en "handicapbillet" med ledsager. Det gælder både den synshandicappede og dennes ledsager. Priser er pr. 1. april 2014 kr. 150 pr. stk. Handicapbilletter kan kun bestilles hos Kundeservice på telefonnummer 70 23 15 15.
  Man skal ikke længere have en rekvisition hos Dansk Blindesamfund for at opnå rabatten, men blot fremvise sit medlemskort, når man køber handicapbilletten.
  Ordningen kan ikke kombineres med andre rabatordninger. Førerhunde befordres frit, men er i øvrigt underkastet samme regler for ophold og færdsel ombord som øvrige hunde.
 • Color Line, telefon 96 20 02 00
  På ruterne: Frederikshavn-Larvik, Hirtshals-Oslo, Hirtshals-Kristianssand, Hirtshals-Larvik, Hirtshals-Stavanger og Hirtshals Bergen.
  Der ydes 50 % rabat på den ordinære personbillet for personer over 60 år samt handicappede. Rabatten gælder også for en ledsager. Man kan ikke opnå denne rabat ved rejser i højsæsonen. Man kan heller ikke opnå rabat ved afrejse fredag fra Oslo, hvis man rejser på ruten Hirtshals-Oslo.
  Til denne rute skal der ikke udstedes rekvisition fra Dansk Blindesamfund. Man skal gøre opmærksom på sit handicap og en eventuel ledsager ved bestilling af billet, og vise Medlems-, ledsager- og rejsekort udstedt af Dansk Blindesamfund i billetkontrollen før afgang.
  Førerhunde må gerne tages med i udvalgte kahytter, når førerhundebrugeren rejser med Color Line. Førerhunden må opholde sig på de fleste fællesarealer ombord. Der er dog et begrænset antal pladser for førerhunde.
  Luftning af hunden undervejs samt flere informationer om sikkerhed eller om skibet generelt, kontakt receptionen ombord. Color Line opfordrer rejsende til at vise hensyn til eventuelle allergikere ombord. Det er gratis at medbringe førerhund. Bestilling af plads til førerhund kan ske på telefon 99 56 20 00.
 • Stena Line, telefon 96 20 02 00
  På ruterne: Frederikshavn-Göteborg, Frederikshavn-Oslo og Grenå-Varberg.
  Der ydes 10 % rabat. Rabatten ydes alene på ordinær transport - ikke på specialtilbud, cruise ferier m.v.
 • SamsøFærgen, telefon 70 23 15 15
  Der er truffet aftale med SamsøFærgen om, at der ydes rabat for synshandicappede passagerer som følger:
  Såfremt den synshandicappede passager foretager overfarten med en seende ledsager, kan ledsagerens overfart foretages omkostningsfrit.
 • Fjord Line, telefon 97 96 30 00
  Medlemmer af Dansk Blindesamfund kan opnå 16 % rabat på skibsrute fra Hirtshals-Kristiansand retur. Rabatten gives i lavsæsonperioden, som strækker sig fra 4. maj – 16. juni og fra 15. august – 4. september, dog ikke afgange om lørdagen.
  I højsæsonen, 17. juni – 14. august, gives rabat på afgange tirsdage og onsdage samt afgange alle dage kl. 23.30 fra Hirtshals og kl. 20.15 fra Kristiansand.
  Rabatten gælder for bilpakker for indtil 5 personer. For at opnå rabatten skal opgives en særlig kode, som kan oplyses ved henvendelse til Dansk Blindesamfund.
  For at opnå nævnte rabat skal bestilling udelukkende ske ved telefonisk henvendelse til selskabet på 97 96 30 00. Der betales ikke særligt telefongebyr for medlemmer og ansatte i Dansk Blindesamfund.

1.4 Rejser med fly

1.4.1 Assistance i lufthavne

(Opdateret juli 2012)

Ifølge EU-forordning 1107/2006 skal mennesker med handicap have mulighed for, omkostningsfrit, at få assistance i alle europæiske lufthavne. Forordningen findes på Dansk Blindesamfunds hjemmeside:

EU-forordning 1107/2006 om handicappedes rettigheder ved flyrejser

http://blind.dk/maerkesager/tilgaengelighed/eu-forordning-1107-2006-om-handicappedes-rettigheder-ved-flyrejser

Det gælder for eksempel, hvis man har behov for at komme til og fra flyet eller medbringer førerhund.

Assistancen bestilles sammen med flybilletten direkte hos flyselskabet senest 48 timer før afgang. Den lufthavn, du afrejser fra/ankommer til, får herefter automatisk besked.

Rejser du fra Københavns Lufthavn Kastrup, kan du også kontakte Falck på telefon 32 31 41 20 eller bestille assistance på lufthavnens hjemmeside www.cph.dk. Dette skal ske minimum 36 timer før afrejse.

Hvis du ankommer til Københavns lufthavn med tog, har du mulighed for at ringe eller sms'e ankomsttid og spotnummer til Falck. Hvis du ønsker at benytte dig af denne service, så kontakt Falck på telefon 51 58 87 06.

1.4.2 Reducerede billetpriser

1.4.2.1 Flyrejser i Danmark og Grønland

(Opdateret juli 2016)

Blinde og stærkt svagsynede, der er medlemmer af Dansk Blindesamfund eller opfylder de lægelige betingelser for medlemskab, kan ved at kontakte Dansk Blindesamfunds hovedkontor få en rekvisition, der giver ret til at medtage en seende voksen ledsager mod betaling af lufthavnsskat samt et administrationsgebyr. Det gælder alene for flyrejser i Danmark og til Grønland.

Ved bestilling af rekvisitionen skal man oplyse afrejsedato, samt navn og adresse på den blinde og dennes seende ledsager.

Når man bestiller en flybillet efter denne ledsagerordning, skal man gøre flyselskabet eller rejsebureauet opmærksom på, at man ønsker at bestille en billet til en blind med seende ledsager. Rekvisitionen skal afleveres til selskabet i forbindelse med afhentning af billetter eller lignende.

Det forudsættes, at den person, der ledsager den blinde, er i stand til at hjælpe denne undervejs med hensyn til billetafhentning, ombordstigning m.v.

Når en gruppe af blinde eller stærkt svagsynede rejser med samme fly, kan der kun benyttes én ledsager, medmindre andet er aftalt.

Førerhunde kan tages med gratis i kabinen. Ved billetbestillingen skal man meddele, at man har førerhund med. Blinde kan vælge enten at have en ledsager med, eller at medbringe deres førerhund ombord - blot ikke begge dele.

Ordningen gælder for følgende selskab/rute:

 • Air Greenland A/S
  Air Greenland flyver på ruterne København - Kangerlussuaq og København - Narsarsuaq. Selskabet har desuden en lang række interne ruter i Grønland.
  Hos Air Greenland kan man også bestille og opnå ledsagerrabat ved rejser med skib i Grønland.
  Bestilling kan ske på selskabets kontor i København på telefon 32 46 22 40 eller hos Grønlands Rejsebureau på telefon 33 13 10 11. Man kan også bestille billetter og få yderligere oplysninger hos Air Greenland i Nuuk på telefon 00 299 343434 (Bemærk 4 timers tidsforskel - bagud).

1.4.2.2 Færøerne: Atlantic Airways: Nu kun rabat for ledsagere til færinger bosat på Færøerne

(Opdateret 8. september 2017)

Hidtil har ledsagere kunnet rejse gratis med Atlantic Airways mellem Færøerne og Danmark. Efter at der er indgået en aftale mellem handicapparaplyorganisationen på Færøerne og myndighederne, er det fremover kun færinger, som er bosiddende på Færøerne, og som har et handicapkort, som kan opnå en særlig rabat på 50 procent for en ledsager. Alle andre betaler den fulde pris for billetten.

1.4.2.3 Øvrige flyrejser

Der er ikke truffet internationale aftaler om medtagelse af ledsager til nedsat pris for blinde og stærkt svagsynede.

1.5 Internationale rejseordninger

1.5.1 Rejser med førerhund i udlandet

(Opdateret juli 2012)

EU-regler kræver pas for kæledyr, herunder førerhunde.

Der gælder særlige krav for rejse til Færøerne, Grønland, Finland, Irland, Malta, Norge, Storbritannien og Sverige samt ved rejse til Bornholm i transit gennem Sverige. Disse regler og yderligere information kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk .

Ved rejse til lande uden for EU skal det pågældende lands ambassade kontaktes i god tid inden afrejse, da der kan være særlige indførselskrav, eller kontakt din dyrlæge.

Med virkning fra 1. januar 2012 kan passagerer med et synshandicap medbringe førerhund i kabinen fra de nordiske lande til Storbritannien med SAS.

I henhold til EU's forordning om handicappede flypassagerers rettigheder kan førerhunde medbringes uden betaling af yderligere gebyrer.

1.5.2 Internationale togrejser

(Opdateret 2006)

Blinde og svagsynede, der rejser med ledsager, kan benytte en europæisk rejseordning, hvorefter ledsagerens billet udstedes uden betaling. For danskere gælder denne ordning for rejsen fra en dansk togstation til endestationen i det land, man ønsker at rejse til.

Følgende lande er med i ordningen. Landene er listet i alfabetisk rækkefølge, og i parentesen står de selskaber, der er omfattet af ordningen. Det er væsentligt i lande, hvor der er mere end et selskab:

 • Belgien (SNCB-NMBS)
 • Bulgarien (BDZ)
 • England (GBPR)
 • Frankrig (SNCF)
 • Grækenland (CH og HML)
 • Holland (NS)
 • Irland (CIE)
 • Italien (FS)
 • Jugoslavien - Serbien og Montenegro (JZ)
 • Kroatien (HZ)
 • Luxembourg (CFL)
 • Makedonien (CFARYM)
 • Nordirland (NIR)
 • Polen (PKP)
 • Portugal (CP)
 • Rumænien (CFR)
 • Schweiz (CFF og SBB)
 • Slovakiet (ZSR)
 • Slovenien (SZ)
 • Spanien (RENFE)
 • Tjekkiet (CD)
 • Tyskland (DB)
 • Ungarn (MAV og GYSEV)
 • Østrig (OBB og privatbaner) 

Hvis man rejser til en af de store banegårde i Tyskland (fx Hamborg eller München) kan man hjemmefra bestille assistance på banegården. Hjælpen skal bestilles hos DSB-udland på 70 13 14 15 (tast 2) i god tid inden rejsen. Man modtager ingen bekræftelse på at hjælpen er bestilt, men skulle blive underrettet, hvis det ikke er muligt at få hjælp.

For at benytte denne ordning til rejser fra Danmark kræves det, at man har et gyldigt dansk rejsekort. Forudsætningen for at benytte den europæiske rejseordning er, at:

 • Enkeltbillet/returbillet købes på en dansk togstation, da billetten kun må udstedes i det land, hvor ens rejsekort er udstedt.
 • Den blinde/svagsynede rejser med ledsager. Rabatten gives på den måde, at ledsagerens billet udstedes gratis.

Den internationale ordning er baseret på, at ledsageren kan medtages gratis - og ikke på at kompensere den enkelte handicappede. Rejser til de nordiske lande er derfor ikke med i denne europæiske ordning, da man her (som i Danmark) har en ordning, hvorefter den enkelte blinde eller svagsynede borger kompenseres, og selv kan rejse til nedsat takst. Desværre er sådanne ordninger kun for landenes egne borgere.

Ordningen kan normalt kun anvendes til rejser mellem Danmark og et andet europæisk land - og retur. Ikke til rejser i landet, når de ikke sker i forbindelse med rejsen frem og tilbage.

1.5.3 Internationale skibsrejser

(Opdateret 2009)

Blinde og stærkt svagsynede med ledsagere kan ved at vise medlemskort/rejsekort rejse med nedenstående selskaber med udnyttelse af en international rejseordning, hvorefter ledsagerens billet udstedes uden betaling.

Følgende ruter/selskaber er med i ordningen:

Mellem England og Europa (Sealinck Stena Lines, SEAFRANCE, Blue Star Ferries, StL Stena Line - Hoek van Holland-Harwich).

printerikonPrintvenlig
Forfatter: John Heilbrunn
Oprettet af webredaktør
Publiceret 21/12 2015
Sidst opdateret 08/09 2017