Mærkesager

Dansk Blindesamfund arbejder for at skabe de bedste vilkår for blinde og svagsynede. På politisk plan arbejder vi for, at blinde og svagsynede mennesker får samme muligheder som andre borgere i forhold til skolegang, uddannelse, beskæftigelse og kultur- og fritidsliv.

Befordring

For blinde og stærkt svagsynede mennesker er befordring - det at bevæge sig i trafikken/at komme fra et sted til et andet, forbundet med mange udfordringer.

Beskæftigelse

Arbejdslivet er en vigtig del af et menneskes liv - også som blind eller stærkt svagsynet. Her kan du som politiker, arbejdsgiver, sagsbehandler, pårørende eller synshandicappet finde Dansk Blindesamfunds holdning til beskæftigelsesområdet, og blinde og stærkt svagsynedes muligheder for et aktivt og indholdsrigt arbejdsliv.

Kultur og fritid

Dansk Blindesamfund arbejder for, at blinde og stærkt svagsynede har lige ret til et aktivt kultur- , idræts-, fritids- og foreningsliv. Vi ønsker derfor fuld tilgængelighed for alle.

Tilgængelighed

Dansk Blindesamfund arbejder for at få samfundet indrettet, så blinde og stærkt svagsynede har samme adgang til informationer og det fysiske miljø som andre borgere.

Udviklingsprojekter

Dansk Blindesamfund har i flere årtier støttet og samarbejdet med organisationer af synshandicappede i både Afrika og Asien, samt i regionale organisationer under Verdens Blindeunion. Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i FNs handicapkonvention.

Undervisning og uddannelse

Vi skal som samfund sikre, at blinde og stærkt svagsynede børn får samme muligheder for at vokse op og blive aktive samfundsborgere som deres seende kammerater. Det er også afgørende, at adgangen til livslang læring sikres, så alle uanset handicap kan modtage efter- eller voksenuddannelse på lige vilkår.

printerikonPrintvenlig
Oprettet af admin
Publiceret 27/06 2016
Sidst opdateret 19/01 2017
Arkiveret under Politik