Landsmøde: 18.-19. marts 2017

Beskrivelse af begivenheden

Tidspunkt

18/03 2017 kl. 00:00 til
20/03 2017 kl. 00:00

Sted

Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

Navn, kontaktperson

Telefonnummer, kontaktperson

38 14 88 68

Deltagere

For alle medlemmer i Dansk Blindesamfund.

Tilføj begivenhed til kalenderen

Ifølge Dansk Blindesamfunds vedtægter § 9, stk. 1 skal der hvert år – i første kvartal – afholdes et landsmøde. Landsmødet, som er åbent for alle medlemmer, afholdes i 2017 i dagene 18. -19. marts på Fuglsangcentret i Fredericia.

Landsmødet begynder lørdag den 18. marts 2017 kl. 12.00 og forventes afsluttet, således at landsmødedeltagerne kan komme med diverse tog, som afgår fra Fredericia station om søndagen den 19. marts 2017 fra kl. 16.00.

Landsmødet vil blive afviklet efter følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Status for den interessepolitiske udvikling i det forgangne år.

3. Afrapportering fra de stående udvalg vedr. arbejdet i det forgangne år.

4. Debat og vedtagelse af anbefalinger til hovedbestyrelsen om det fremtidige arbejde.

5. Valg af medlemmer til hvert af de stående udvalg, jf. vedtægternes § 9, stk. 5-7, herunder

a. Valg af formænd.

b. Valg af ordinære medlemmer for 2 og evt. 1 år.

6. Eventuelt.

Forretningsudvalget vil sikre, at alt relevant materiale – herunder praktiske oplysninger om indkvartering, mødeafvikling mv. – vil blive udsendt til alle landsmødedeltagere senest 14 dage inden mødets afvikling.

Deltagerbetalingen er 500 kr. og dækker udgifterne for opholdet på Fuglsangcentret samt transportomkostninger med billigste transport. Dine udgifter til transport vil blive refunderet under en pause i landsmødet.

Din tilmelding skal være hovedkontoret i hænde senest den 18. februar 2017. Tilmelding kan ske hos Bianca Brandsen på tlf. 38 14 88 68 eller e-mail landsmoede@blind.dk. Vi forventer omkring 100 landsmødedeltagere, hvorfor du ved tilmeldingen – ud over navn, adresse og CPR-nr. – bedes oplyse, hvem du vil dele værelse med.

printerikonPrintvenlig
Oprettet af webredaktør
Publiceret 13/12 2016
Sidst opdateret 26/01 2017