International Udvikling søger praktikant

Ansøgningsfrist 8. februar 2018

Vil du have hands-on erfaring med udviklingsarbejde og humanitære indsatser? Vil du være med til at udvikle Dansk Blindesamfunds arbejde til fordel for mennesker med synshandicap i det globale syd?

Dansk Blindesamfund har i flere årtier støttet og samarbejdet med organisationer af synshandicappede i Afrika og Asien, samt med regionale organisationer under Verdens Blindeunion. Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i FN’s handicapkonvention.

Teamet i International Udvikling består af fire medarbejdere, der via en række større og mindre projekter arbejder for at forbedre vilkår og rettigheder for blinde og svagsynede i udviklingslande. Til dette team søger vi, med start omkring 1. februar 2018 og 5-6 måneder frem, en praktikant til at løse opgaver i forbindelse med nye tiltag i teamet.

Du vil blive tilknyttet en projektleder til præcisering af opgaver og faglig sparring, men vil blive en integreret del af teamet og også varetage opgaver af tværgående karakter.

Opgaver:

- Research og idéudvikling i forhold til mulighederne for opstart af ny humanitær indsats i de såkaldte nærområder.

- Deltagelse i udvikling af projektansøgning til Handicappuljen (Danida midler).

- Kortlægning af kommende finansieringsmuligheder indenfor EU til såvel udviklings- som humanitære indsatser.

- Analyse af hvordan FNs Verdensmål kan integreres i Dansk Blindesamfunds nuværende og fremtidige internationale indsatser.

- Andre relevante opgaver der måtte opstå i temaet.

Kvalifikationer:

- Studerende indenfor relevant uddannelsesområde.

- Viden om kulturelle og kontekstuelle forhold i et udviklingsland.

- Gode analytiske og relationelle kompetencer.

- Flydende skriftligt og mundtligt dansk og engelsk.

- Interesse og viden om humanitære indsatser samt FN’s Verdensmål er en fordel

Stillingen er et ulønnet praktikforløb på 30-37 timer. Vi tilbyder mulighed for faglig udvikling, indsigt i handicappolitiske spørgsmål, et hyggeligt uformelt arbejdsmiljø samt gratis frokostordning. Arbejdsstedet er i verdens mest tilgængelige kontorbygning, Handicaporganisationernes Hus, lige ved Høje Taastrup Station.

Har du interesse i ovenstående, så send ansøgning og CV i en mail til teamleder Susanne Kjær, skj@blind.dk, senest torsdag den 8. februar 2018. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i starten af uge 7. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Susanne, tlf. 21 71 67 84, eller til projektleder Charlotte Torp Møller, tlf. 23 40 92 20.

Sammen udfordrer vi blindhed. Vi støtter og hjælper mennesker med synshandicap. Vi kæmper for at skabe lige muligheder i samfundet. Og vi bidrager til at forebygge synshandicap. Både i Danmark og i udviklingslandene. Læs mere på blind.dk.

printerikonPrintvenlig
Oprettet af webredaktør
Publiceret 14/12 2017
Sidst opdateret 15/01 2018