Dansk Blindesamfund søger direktør

Ansøgningsfrist mandag den 5. juni 2017.

Dansk Blindesamfund er en forening med cirka 8.000 medlemmer, der alle er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningen er en interesseorganisation, der arbejder nationalt og internationalt for en vision om et inkluderende samfund, hvor blinde og svagsynede har ret til og mulighed for deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre. Foreningen søger en dynamisk og visionær direktør.

Opgaven

Direktøren har ansvaret for ledelsen af foreningens samlede administration og for samarbejdet med foreningens politiske ledelse, 20 kredse og politiske udvalg. Direktøren refererer til og samarbejder tæt med foreningens landsformand og øvrige forretningsudvalg.

Støtte til politisk interessevaretagelse på nationalt og internationalt plan udgør vigtige opgaver. Direktøren skal fungere som chef for stabs- og kommunikationsområdet, indsamlingsarbejdet og international udvikling samt varetage rollen som øverste chef for cirka 300 medarbejdere i foreningen. Direktøren skal endvidere fungere som leder af en ledergruppe med to afdelingschefer.

Profilen

Direktøren skal have en solid og dokumenteret erfaring som leder, og gerne med ledelse af ledere, ligesom evnen til at vedligeholde et bredt netværk skal være en tydelig kompetence. Det forudsættes, at topchefen har udpræget politisk tæft og forstår kulturen i en professionel politisk og medlemsstyret organisation med mange aktive, herunder mange frivillige.

Direktøren må meget gerne have erfaring med interessevaretagelse. 

Foreningens nye topchef skal være visionær og dygtig til at sætte mål og retning for det strategiske arbejde. Direktøren skal have gode samarbejdskompetencer, være pragmatisk og kunne stå fast de rigtige steder. På de indre linjer skal direktøren praktisere en åben og anerkendende ledelsesstil. 

Viden om og erfaring med handicapområdet er en fordel, men ikke en betingelse.

Der forudsættes en relevant akademisk uddannelse, erfaring med økonomistyring og engelskkundskaber på forhandlingsniveau.

Stillings- og personprofil

Direktør: Stillings- og personprofil (Word)

Tiltrædelse

Tiltrædelse forventes 1. august 2017 eller snarest derefter. Løn efter aftale. 

Ansøgning

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfrist mandag den 5. juni 2017.

Kontakt

Kontakt gerne landsformand Thorkild Olesen, telefon 23 40 92 00, eller administrerende direktør Lars Muusmann, telefon 40 76 72 27.

printerikonPrintvenlig
Forfatter: Thorkild Olesen
Oprettet af webredaktør
Publiceret 08/05 2017
Sidst opdateret 08/05 2017