Ret til hemmelig stemmeafgivning

Den 9. februar 2017 vedtog et samlet Folketing lovforslag L9, som sikrer retten til hemmelig stemmeafgivelse for blinde og stærkt svagsynede.
Ret til hemmelig stemmeafgivning

Stemmeboks og megafon fra debat på Folkemødet 2015

For et år siden blev den daværende regering pålagt at fremsætte forslag til ændring af valgloven, så personer med en funktionsnedsættelse, der skal afgive stemme til valg, kan få lov til at afgive deres stemme med den hjælp, de selv ønsker. Derudover skal regeringen fremsætte forslag om, at der ved valg skal stilles fx elektroniske hjælpemidler til rådighed i stemmeboksen.

Beslutningsforslaget blev dengang fremsat af DF, og tidligere social- og indenrigsminister Karen Ellemann kunne med et enigt Folketing bag sig fremsætte lovforslaget, som netop er blevet behandlet for 3. gang i Folketingssalen og enstemmigt vedtaget. 

”Jeg er så glad for i dag at kunne sige til vores medlemmer, at vi som blinde og svagsynede ikke længere skal kigges over skulderen, når vi stemmer ved valg. Jeg vil gerne se den seende person, der har lyst til at tilfældige mennesker skal vide, hvordan de stemmer ved Folketingsvalg. Især i mindre lokalsamfund, hvor sandsynligheden for at valgtilforordnede og vælgere kender hinanden, kan det her komme til at få stor betydning", siger forretningsudvalgsmedlem Ask L. Abildgaard.

Loven træder i kraft pr. 1. juli 2017 og kommer derfor til at få effekt senest ved kommunalvalget i efteråret.

Lovteksten kan findes på Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L9/index.htm#dok

Baggrund

I perioden fra 1924 til 2008 kunne blinde og stærkt svagsynede borgere – der skulle have hjælp til at sætte kryds i stemmeboksen – selv vælge, hvilken ledsager de ønskede at medbringe i stemmeboksen. I 2008 blev valgloven ændret, idet hjælp til stemmeafgivning siden er blevet ydet af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere, hvoraf kun den ene må være udpeget af vælgeren selv.

I Dansk Blindesamfund har vi arbejdet politisk for at få regelændringen rullet tilbage, ikke mindst fordi rigtigt mange af vores medlemmer har følt sig yderst utrygge ved at skulle sige deres stemme højt – over for en fremmed eller måske en nabo – i stemmeboksen. Samtidig er det vores overbevisning, at det nuværende regelsæt er i strid med Grundlovens § 31, hvor det blandt andet fremgår, at Folketingets medlemmer skal vælges ved frie og hemmelige valg. Netop retten til det sidstnævnte ønsker vi også som blinde og stærkt svagsynede borgere.

printerikonPrintvenlig
Oprettet af webredaktør
Publiceret 09/02 2017
Sidst opdateret 10/02 2017
Arkiveret under Nyhed