Samarbejder

Medlemskaber

Dansk Blindesamfund er medlem af:

 • Danske Handicaporganisationer (DH)
  Paraplyorganisation for den danske handicapbevægelse.
 • Den Nordiske Samarbejdskomite (NSK)
  Dialogforum for ledelserne i de nordiske blindeorganisationer.
 • Den Europæiske Blindeorganisation (EBU)
  P
  araplyorganisation for de nationale blindeorganisationer i 44 lande i Europa.
 • Verdensblindeunionen (WBU)
  Paraplyorganisation for den internationale blindebevægelse. WBU repræsenterer mere end 285 millioner blinde og svagsynede fordelt på 190 lande.
 • ISOBRO
  Sammenslutning af indsamlingsorganisationer godkendt efter ligningslovens § 8 A.
 • Selveje Danmark
  Brancheforening for selvejende non-profit organisationer under Dansk Erhverv.

Råd, nævn og bestyrelser

Dansk Blindesamfund er desuden direkte repræsenteret i følgende råd, nævn og bestyrelser mv.:

 • Notas Brugerkomite.
  Nota er et nationalt bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, herunder mennesker med synshandicap.
  Læs mere om Brugerkomiteen på Kulturministeriets hjemmeside
 • Bestyrelsen for Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS.
  IBOS er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med synshandicap.
 • Fagligt Råd ved Synscenter Refsnæs.
  Synscenter Refsnæs tilbyder blandt andet landsdækkende specialtilbud for blinde og svagsynede børn og unge.
 • Det Landsdækkende Synsråd
  Et landsdækkende dialogforum med repræsentanter fra synsfaglige institutioner, brugerorganisationer og det socialoftamologiske vidensmiljø.
 • Danmarks Radios og TV2’s Brugerråd på Handicapområdet.
  DR's hjemmeside: Tilgængelighed
 • Bestyrelsen for Blindes Arbejde.
  Den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde er en landsdækkende produktionsvirksomhed, der har til formål at tilbyde beskæftigelse til mennesker med et synshandicap.
 • Bestyrelsen for Blindecenter Bredegaard.
  Bo- og dagstilbud til blinde og svagsynede voksne med multiple funktionsnedsættelser.
 • DSBs handicappanel.
  Dialogforum med deltagelse af DSB, handicaporganisationerne og andre interessenter på området med det formål at sikre tilgængeligheden til perroner, tog etc.
 • Det Danske Punktskriftsnævn
 • Repræsentantskabet for Dansk Handicapidrætsforbund, DHIF.
 • Bestyrelserne ved de fem danske Solgavehjem.  Solgavehjemmene er specialplejeboliger/hjem særligt for mennesker med synshandicap.
  Solgavehjem
printerikonPrintvenlig
Forfatter: Mogens Sandahl
Oprettet af webredaktør
Publiceret 25/04 2016
Sidst opdateret 07/06 2016