Livet med førerhund

Førerhunde giver frihed, tryghed og selvstændighed til blinde og stærkt svagsynede.

Christel og førerhunden Ghita

Hver dag gør førerhunde et vigtigt stykke arbejde for, at blinde og stærkt svagsynede kan bevare et aktivt og selvstændigt liv. De er en trofast følgesvend og makker i hverdagen, og de giver frihed og tryghed til mennesker med synshandicap. Hver dag gør de en uvurderlig forskel ved at være brugernes øjne i trafikken og føre dem sikkert uden om forhindringer og stopper ved alle nedadgående fortovskanter. Med en førerhund i hånden kan mennesker med synshandicap komme sikkert omkring og færdes frit uden at være afhængig af andres hjælp.

At få førerhund er det bedste, jeg har gjort. Bella og jeg har et helt unikt bånd, da vi altid er sammen. Hun er min bedste ven. Med hende er jeg fri og kan selv tage af sted, når jeg har lyst. Nu behøver jeg ikke vente på nogen til at assistere mig.

Annette Ranum og førerhunden Bella

Førerhunde viser ikke bare vej fra A til B, men bidrager også til, at blinde og stærkt svagsynede bruger færre ressourcer på at komme omkring, holde retning og orientere sig om, hvor de er. De firbenede hjælpere fører nemlig deres bruger sikkert omkring, så de ikke behøver være på vagt i forhold til kanter, parkerede cykler og andre forhindringer.

Mange førerhundebrugere fremhæver også, at det er en stor hjælp at færdes med førerhunde i offentlig transport. På kommando markerer de nærmeste dør og ledig plads i bus og tog. På togstationer hjælper de også med at holde sikker afstand til sporet og føre udenom forhindringer.

Derfor medvirker førerhunde til, at blinde og stærkt svagsynede kan bevare et aktivt og socialt liv. Bevægelsesfrihed giver livskvalitet, og for mennesker med synshandicap, der vælger at få en førerhund, er det firbenede hjælpemiddel med til at sikre, at personen kan leve et udadvendt liv med job, fritidsaktiviteter og god kontakt til andre mennesker.

Min førerhund Astrid betyder alt for mig. Hun giver mig frihed og tryghed i trafikken. Jeg kan gå mere frit og skal ikke være bange for at gå ind i noget, for hun fører mig trygt uden om forhindringer. Det gør en kæmpe forskel

Kenneth Bremer med førerhunden Astrid

34 kommandoer

Førerhunde kan adlyde 34 kommandoer, som for eksempel indebærer at finde døre, trapper, fodgængerfelter og en ledig plads i bussen. Der udvikles løbende nye kommandoer, der svarer til nye behov. For eksempel kan førerhunde i dag finde rejsekortstandere på perroner. Førerhunde kender dog ikke vejen og kan heller ikke skelne mellem rødt og grønt trafiklys. Derfor skal brugerne selv følge med i trafikken og give hundene instrukser.  

At have førerhund er en gave, for det betyder, at jeg uden de store dikkedarer kommer ud ad døren. Før jeg fik førerhund, var der mange ting, som blev overvejet nøje, om de var besværet værd, men nu er det bare af sted. Jeg føler mig mere fri og tryg ved at færdes med Kingo ved min side.

Jannie Hammershøi med førerhunden Kingo

Det vigtige samarbejde

Førerhunden arbejder aldrig alene, da førerhund og bruger udvikler et helt unikt og tæt samarbejde. Det er førerhundebrugeren, som kender vejen og derfor siger højre eller venstre, mens førerhunden sørger for at vige uden om forhindringer. Det kræver et godt samarbejde og stor lydhørhed fra begge parter for at færdes sikkert i trafikken. Derfor er det ikke sært, at mange førerhundebrugere føler sig tæt knyttede til deres firbenede trofaste følgesvend.

Se videoen: En førerhund på arbejde

Se videoen og bliv klogere på hvilken forskel, førerhunde gør for deres brugere i hverdagen.

Se videoen: Førerhunde favner hele livet

Se videoen og få indblik i den frihed og tryghed, som førerhunde bidrager med hver dag til deres bruger. Førerhunden Buller hjælper hver dag Bue til og fra arbejde og fritidsaktiviteter. Men Buller er mere end bare et hjælpemiddel, han er også en trofast makker og bedste ven.

Sådan gør førerhunde en forskel

Læs, hvilken forskel førerhunden Ghita gør for Christel

Med førerhunden Ghita ved hånden lever Christel et aktivt og selvstændigt liv. Inden hun fik Ghita, gik hun sjældent ud alene, men i dag går hun mange kilometer hver dag i følgeskab med sin firbenede makker. Christel har fået sin frihed og tryghed tilbage.

Christel og Ghita kommer gående på fortov

Læs, hvilken forskel førerhunden Sammy gør for Tina

Førerhunden Sammy er Tinas uundværlige følgesvend i hverdagen, hvor han giver tryghed og frihed til at komme rundt på egen hånd. Sammy gør en forskel ved at være Tinas øjne i trafikken og føre hende trygt uden om forhindringer.

Tina sidder på hug og omfavner førerhunden Sammy som er en golden retriever

Læs, hvilken forskel førerhunden Buller gør for Bue

Førerhunden Buller følger Bue overalt og sørger for, at Bue kan bevæge sig sikkert, frit og uafhængigt. Men Buller er mere end bare et hjælpemiddel, han er også en trofast makker, der bidrager med overskud i hverdagen.

Bue står på en metrostation med en blindestok i den ene hånden og førerhunden Buller, en sort labrador, i den anden hånd