BPA – borgerstyret personlig assistance

En borgerstyret personlig assistance giver mulighed for at få en hjælper inden for og uden for hjemmet til at udføre en lang række af de opgaver, man ikke selv er i stand til at udføre på baggrund af sin funktionsnedsættelse. Ordningen adskiller sig dermed fra både hjemmehjælp og ledsageordningen, idet hjælpen er mere omfattende.

Man kan først og fremmest få tildelt BPA, hvis man kan sandsynliggøre et meget stort behov for hjælp i dagligdagen til for eksempel ledsagelse. BPA kan være et samlet tilbud om hjælp i stedet for både at få hjemmehjælp, ledsageordning og merudgifter.

Du skal selv søge

Din kommune har ikke pligt til selv at vurdere, om du i stedet for at få tildelt hjælp efter flere forskellige bestemmelser kan få en BPA-ordning. Derfor skal du selv sørge for at søge efter bestemmelsen i § 96. Har du brug for hjælp til din ansøgning, anbefaler vi dig at tage kontakt til din regionskonsulent. Vi har lavet en liste over mulige hjælpebehov, der kan udløse tildeling af BPA. Listen er ikke udtømmende, og det er ikke sikkert, at du kan få tildelt BPA, selvom du allerede nu får hjælp efter flere bestemmelser i serviceloven.

Gode råd til ansøgning

  1. Skriv en liste over det behov, du har for hjælp i det daglige. Hvis du har brug for inspiration, så se på de beskrevne eksempler. Forklar så præcist som muligt, hvorfor du har et omfattende behov, og hvordan det er en konsekvens af dit synshandicap.
  2. Kontakt din regionskonsulent, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen.

Eksempler, hvor BPA kan hjælpe blinde og stærkt svagsynede

1. Praktisk bistand

Blinde og stærkt svagsynede kan have et stort behov for assistance i forbindelse med praktiske opgaver i og uden for hjemmet.

De voldsomme begrænsninger, der ligger i kommunernes kvalitetsstandarder på hjemmehjælp rammer blinde og stærkt svagsynede ekstra hårdt – igen fordi det vurderes, at hvis vi ikke er bevægelseshæmmede, så kan vi klare de fleste opgaver selv. Det bliver derfor utroligt vanskeligt at opretholde en ordentlig hygiejnisk standard og andre dagligdags opgaver som for eksempel at få at vide, hvad der ligger i postkassen.

2. Indkøb

Blinde og stærkt svagsynede kan have et stort behov for hjælp til ledsagelse og assistance i forbindelse med indkøb.

Store indkøb vanskeliggøres, når vi hverken kan cykle eller køre bil. Vi kan følge en kendt rute til et supermarked, men ikke finde ud til IKEA, og hvis der en dag er vejarbejde, kan det betyde både en sikkerhedsrisiko samt meget ekstra tidsforbrug på ruten.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor hurtigt den gennemsnitligt halve times daglige ledsagelse efter servicelovens § 97 kan bruges op, hvis man bor et stykke væk fra butikkerne – alene busturen til en butik kan nemt sluge 3 dages ledsagelse, og så er vi ikke engang gået ind i butikken.

Blinde og stærkt svagsynede uden assistance har mange ekstraudgifter forbundet med daglige indkøb. Det er for eksempel afgørende for at finde tilbuddene at have seende assistance – vi er alt for ofte henvist til at købe dyrere varer, fordi vi er nødsaget til at gå i butikker med personlig service eller få bragt ud, og vi kan ikke selv kontrollere kvitteringen på det, vi har købt.

For sundheden er det altafgørende at have seende assistance til indkøb. Vi kan jo være heldige at få en supermarkedsansat til at hente et par varer på indkøbslisten, men man skal være mere end almindeligt heldig, hvis man kan få dem til at læse varedeklarationer på mere end et par varer, og det er altafgørende for at kunne leve sundt, særligt hvis man er diabetiker eller i farezonen for at blive det.

Så er der de problemer, som er forbundet med at indkøbe andet end dagligvarer – lige fra en ny lejlighed til en sofa eller en elkedel – det foregår ofte på steder, som ikke er kendte og samtidig er svært tilgængelige for blinde og stærkt svagsynede, hvilket kræver assistance og ledsagelse.

3. Aktiviteter

Blinde og stærkt svagsynede kan have et stort behov for hjælp til ledsagelse og assistance i forbindelse med aktiviteter i fritiden.

Et aktivt liv er livskvalitet – også for mennesker med synshandicap. For en blind eller stærkt svagsynet er et aktivt liv lige så nødvendigt som for alle andre, og det, at vi i et vist omfang på kendt territorium kan bevæge os rundt alene, er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan have et omfattende behov for befordring og ledsagelse. Aktiviteter som foreningsliv, teater, kurser, foredrag, efteruddannelse eller bare et valgmøde foregår ofte på ukendte og utilgængelige steder, og det kræver assistance og ledsagelse at deltage. Det samme gør sig gældende i forhold til behovet for at besøge familie og venner eller tage på udflugt med disse uden altid at gøre vores nærmeste til hjælpere.

4. Motion

Blinde og stærkt svagsynede kan have et stort behov for hjælp til ledsagelse og assistance i forbindelse med motion.

Ledsagelse er som oftest nødvendigt for en blind eller stærkt svagsynet i forbindelse med motion. Det er overordentligt svært at få motion alene, fordi vi ikke bare kan gå ud på gaden og løbe en tur som alle andre (ikke uden fare for liv og lemmer i hvert fald) eller gå i motionscenter uden nogen til at hjælpe med at indstille maskiner osv.

Manglende motion bidrager til dårlig livskvalitet og helbred og kan dermed forværre den helbredsmæssige situation og følelse af isolation, vi kan have som blinde eller stærkt svagsynede.

Omvendt kan et godt helbred være afgørende, når man i forvejen har et handicap, hvor man hurtigt kan blive ensom og føle sig afkræftet, fordi man har svært ved at komme rundt og deltage i det almindelige samfundsliv.

For nogle blinde eller stærkt svagsynede kan der tillige være et behov for motivation og en socialpædagogisk indsats for overhovedet at komme i gang med at røre sig.

5. Arbejde

Blinde og svagsynede kan have et stort behov for ledsagelse til og fra arbejde og anden assistance i forbindelse med opnåelse og fastholdelse af job.

Det kan være et problem at opnå og fastholde job, når den personlige assistance ikke må bruges til ledsagelse til og fra arbejdet, til at være chauffør og til at hjælpe ved kurser eller lignende. Derfor indebærer den nuværende ordning både tids- og opgavemæssigt en del praktiske problemer afhængig af arbejdets beliggenhed og karakter.

6. Børn

Blinde og stærkt svagsynede kan have et stort behov for assistance i forbindelse med deres opgaver som forældre.

Ledsagelse og assistance er også en nødvendighed i forbindelse med mange arrangementer på børns skoler og daginstitutioner samt ikke mindst alle de fritidsaktiviteter og tilbud, der er til børn og børnefamilier. Vi, som er blinde eller stærkt svagsynede forældre, vil også gerne kunne tage vores børn i cirkus og på museum uden at skulle have børnene til at guide os rundt og være små hjælpere.

I forhold til de mindste børn kan det være nødvendigt med personlig assistance i større omfang til hurtigt at kunne gribe ind, for eksempel hvis den lille putter jord i munden eller løber over vejen uden at se sig for.

7. Socialpædagogisk bistand

Blinde og stærkt svagsynede kan have et stort behov for hjælp til ledsagelse og assistance som socialpædagogisk bistand.

Der er et stort udækket hjælpebehov til de blinde og stærkt svagsynede, som kan have svært ved selv at begå sig i daglige sammenhænge, og som skal have hjælp til for eksempel madlavning, støtte til personlig hygiejne, at blive motiveret til at komme ud af isolation mv. Den enkelte kan måske selv tage et bad, men ikke overskue, hvor ofte det er nødvendigt og kan måske også have vanskeligheder med at opnå og fastholde et socialt netværk osv. Problemet i dag er, at denne gruppe er i en gråzone, hvor kommunerne i sammenligning med endnu svagere borgere ikke finder, at gruppens behov falder inden for målgruppen af servicelovens § 85.