Sådan visiteres du til ordningen

Du skal ansøge for at blive en del af forsøgsordningen. Du kan enten ansøge via en digital formular, ved at hente pdf-filen og udfylde samt returnere den eller du kan få ansøgningen fremsendt fysisk med brev, som ligeledes skal returneres til Medlemsservice.

Så snart Medlemsservice har modtaget dine visitationspapir, vil medarbejderne sørge for, at du inden for en uge bliver oprettet i systemet, og dine kontaktdata mv. vil blive overført til DUOS umiddelbart herefter.

DUOS vil sørge for at kontakte dig telefonisk, så I kan aftale nærmere omkring dine ønsker til ledsager. Hvis du vælger at lade DUOS finde en ledsager til dig, vil de have nogle uddybende spørgsmål til dig, så de er sikre på, at de kan finde og ansætte det helt rette match. Hvis du selv kan pege på en ledsager, er det også DUOS, der vil sørge for ansættelsen af denne.

Det er DUOS, der forestår alt i relation til selve ledsagelsen, så det er også dem, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til antal forbrugte timer mv.

Kontakt DUOS

DUOS sørger for, at du får mere information om tilrettelæggelsen, så snart du er oprettet i deres system. DUOS kan kontaktes på

Udfyld ansøgningsskema digitalt

Hent ansøgningsskema som pdf-fil

På nedenstående link kan du hente visitationsskemaet, som efterfølgende sendes retur til medlemsservice.

Få et ansøgningsskema tilsendt som brev

For at få et visitationsskema sendt hjem til dig med posten, kan du kontakte medlemsservice

Har du udfordringer med at udfylde skemaet?

Din lokale konsulent kan eventuelt hjælpe dig med at udfylde skemaet. 

Om visitationsskemaet

På side 1 skal du give en tro og love-erklæring på, at du ikke forvejen modtager ledsagelse efter Servicelovens § 97.

På side 2 giver du dit samtykke til, at Dansk Blindesamfund videregiver dit cpr.nr. samt dine kontaktdata til DUOS. 

Hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund, skal du desuden:

  • Vedlægge dokumentation for dit synshandicap (for eksempel i form af journaludskrift fra øjenlæge).
  • Give dit samtykke til, at vi (Dansk Blindesamfund) må behandle dine oplysninger.

Da visitationen sker på objektive kriterier, er der ingen klageadgang. Socialstyrelsen er tilsynsmyndighed.