Handicappedes nummerservice

Blinde og svagsynede kan få rabat på TDC’s nummeroplysningstjeneste, som gør det nemmere at ringe til andre.

Med TDC’s nummerservice kan du ringe 118 for at få oplyst et telefonnummer og blive viderestillet direkte, uden at du behøver at skrive telefonnummeret ned og bagefter taste det ind. Denne service koster penge, men hvis du opfylder kriterierne for medlemskab af Dansk Blindesamfund og har et fastnetabonnement hos TDC, vil du kunne få rabat. Ordningen kaldes “Handicappedes Nummerservice”.

Hvis du har abonnement hos et andet teleselskab, anvender mobiltelefon eller er overgået til IP-telefoni, kan du ikke opnå den særlige rabatordning, som er nævnt ovenfor. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

Du kan stadig bruge nummerservice fra mobiltelefon og IP-telefoni, men da til den fulde pris.

Ansøgning til Handicappedes Nummerservice

For at komme med i ordningen ”Handicappedes Nummerservice” skal du ringe til TDC’s Handicapservice og bestille et ansøgningsskema. Skemaet skal udfyldes og sendes til Dansk Blindesamfund, der skal attestere ansøgningen. Herfra sendes skemaet tilbage til TDC.

TDC Handicapservices telefonnummer er:

Når ansøgningen er modtaget hos TDC, vil du blive registreret med adgang til nummeroplysningen til reduceret pris.

For at benytte “Handicappedes Nummerservice” ringer du 118 (for indlandsoplysningen) ligesom alle andre, når du ringer hjemmefra (fra dit eget telefonnummer). Ordningen gælder ikke for abonnementer til andre teleselskaber end TDC og gælder ikke for mobilabonnementer.

Hvis du har spørgsmål om for eksempel regninger, eller om du er tilmeldt ordningen, så kontakt TDC’s Handicapservice mellem kl. 8.30 og kl. 11.00.