Angiv CPR-nummer for fradrag

Træk dit bidrag fra i skat.

Når du støtter Dansk Blindesamfund, kan du få fradrag for dine gavebeløb op på 15.600 kr. årligt i 2017. Det kræver blot, at vi har dit CPR-nummer, så indberetter vi automatisk.

Kender du ikke dit bidragydernummer, kan du indtaste dine oplysninger på siden:

CPR-nummer, navn og adresse

Med et bidrag fra dig kan vi:

Kvinde med førerhundUddanne førerhunde

Uddanne førerhunde, så mennesker med synshandicap kan bevare deres aktive og sociale liv uden at satse liv og lemmer i trafikken.

 

Mand kigger gennem hullet i en 5-kroneStøtte forskning i øjensygdomme

Cirka hver tredje dansker over 70 år rammes af en alvorlig øjensygdom, som kan føre til blindhed. Forskerne kæmper nu for at udskyde vores øjensygdomme i 10 år.

 

Dreng med synshandicap

Hjælpe børn og unge med synshandicap

Hjælpe børn og unge med synshandicap og kæmpe for, at samfundet giver dem samme muligheder, som alle andre børn og unge har.

 

Mand ved cctvAfholde nyblindekurser

hvor vi lærer mennesker, der lige har mistet synet, hvordan de kan klare hverdagens praktiske opgaver, læse, skrive og få glæde af hobbyer og et arbejde.

 

Møde i folketingssalenKæmpe for blinde og stærkt svagsynedes rettigheder

ved at råbe højt i medierne, når politikere overtræder loven og behandler blinde og stærkt svagsynede som mindreværdige borgere.

Kontakt

Få mere information på
telefon 38 14 88 44 eller
mail til