Testamente og gaver

Det, du efterlader til Dansk Blindesamfund, kan blive starten på et nyt liv for et andet menneske

Dansk Blindesamfund er en humanitær organisation og er derfor fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at det beløb, du testamenterer til os, går ubeskåret til vores arbejde.

Vælger du at begunstige Dansk Blindesamfund i dit testamente, betaler vi advokatens salær.

Når du opretter et testamente, vælger du selv, om Dansk Blindesamfund skal være arving til et bestemt beløb, en procentdel af arven eller hele den disponible formue. Du kan altså sagtens fordele din arv mellem både din familie og Dansk Blindesamfund.

Testamenter: 3 eksempler på beregning (Word) 

Hvordan kommer jeg i gang?

Dansk Blindesamfund anbefaler, at du tager kontakt til en advokat, der kan hjælpe dig med at udfærdige testamentet, og at du dernæst får underskrevet testamentet foran en notar. Notaren opbevarer herefter en kopi af testamentet, og der kan herefter ikke hæftes tvivl om testamentets gyldighed.

Har du ikke selv en advokat, kan du nedenfor finde links til advokater, der tidligere har udarbejdet testamenter til fordel for Dansk Blindesamfund:

Spørgsmål og svar om testamenter

Inden du henvender dig til en advokat, er det en fordel af have overvejet, hvilke ønsker du har til testamentet:

  • Ønsker du at efterlade et bestemt beløb til en forening eller en person?
  • Ønsker du at opdele formuen i forskellige andele til en eller flere foreninger eller personer?
  • Ønsker du medbestemmelse over, hvem der skal bestyre boet efter dig?
  • Ønsker du at udfærdige en liste over, hvem der skal arve særlige effekter og indbo?

Skriv dine ønsker ned

Skriv dine ønsker ned. De ønsker, du har udtrykt i testamentet, er din sidste vilje, og det er derfor vigtigt, at testamentet er skriftligt, og at det er klart og entydigt, hvordan det skal forstås. Det er ikke nok at fortælle sine ønsker til andre.
printerikonPrintvenlig
Forfatter: Anne Marie Tiedemann
Oprettet af webredaktør
Publiceret 10/09 2012
Sidst opdateret 16/01 2017
Testamente og gaver

flueben1. januar 2008 trådte en ny arvelov i kraft. Den betyder en række ændringer i forhold til tidligere – blandt andet er tvangsarven nedsat til 25 procent, og dermed er der en større del af arven, du selv kan disponere over.

fluebenFamilie og andre personer, undtaget ægtefæller, skal ifølge arveloven betale mellem 15 og 36,25 procent i boafgift til staten, når de arver formuer over en vis størrelse.

fluebenDet er en god idé at oprette et testamente, uanset om du har familie eller ej. Med et testamente sikrer du dig mod misforståelser, og du har indflydelse på, hvordan arven fordeles. Også i de situationer, hvor det ikke er den nære familie, der skal arve.

fluebenVed at tilgodese Dansk Blindesamfund kan du tilgodese både familien og Dansk Blindesamfund, uden at din familie får mindre i arv. Det er en mulighed, der ligger i den såkaldte "30 procents-løsning", hvor vi som velgørende organisation modtager 30 procent af arven mod, at vi betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. På den måde kan de øvrige arvinger få udbetalt en større del af arven, end hvis de modtog arven direkte.

Kontakt

Få mere information på
telefon 38 14 88 44 eller
mail til indsamling@blind.dk