Hvad kan en førerhund?

Med en førerhund kan blinde og stærkt svagsynede mennesker komme omkring og færdes frit. Med simple kommandoer som "find trappe" eller "gå frem" fører hunden brugeren omkring både ude og inde, men det er altid mennesket, der bestemmer. Hvad kan en førerhund ellers? Det kan du læse om her.

Førerhundebruger og førerhund på vej ud af s-togFørerhunden er trænet til på kommando at lede sin bruger uden om forhindringer, gennem døråbninger og hen til en ledig plads i bussen. Men den kender ikke vejen, og den kan for eksempel ikke skelne mellem rødt og grønt trafiklys. Brugeren må selv følge med i trafikken og give hunden instrukser.

Du må derfor gerne fortælle brugeren, hvornår der for eksempel bliver grønt lys ved fodgængerfeltet, hvis der ikke er lydfyr.

Førerhunden fører sin bruger sikkert uden om alle former for forhindringer - for eksempel barnevogne, væltede cykler eller stilladser. Den standser ved nedadgående trin, for eksempel en fortovskant. Den fører på kommando til den nærmeste trappe, hvor den standser, før den på kommando går op eller ned. På kommando går den til højre eller venstre, finder den nærmeste dør, en ledig plads på en bænk eller en ledig plads i en bus eller et tog.

Det vigtige samarbejde

Førerhunden arbejder aldrig alene. Brugeren må selv klare sin del af opgaven. Førerhunden kan ikke vide, hvor brugeren skal hen.

Kravene til både brugeren og førerhunden er store. Den største udfordring for begge er evnen til at samarbejde. Det kræver nemlig godt samarbejde og stor lydhørhed mellem menneske og hund at færdes sikkert i trafikken. Det er ikke sært, at mange førerhundebrugere føler sig tæt knyttede til deres førerhund.

Kommandoer

Inden en førerhund kommer hjem til en bruger, gennemgår den et langt træningsforløb. Her lærer den blandt andet en række kommandoer. Når en bruger får en ny førerhund, træner brugeren kommandoerne med hunden, så deres samarbejde altid vil fungere godt. 

Der er 34 kommandoer i alt, og vi udvikler løbende nye, der svarer til nye behov. For eksempel kan førerhunde i dag finde check-ind- og check-ud-standere på perronerne.

Her er et par eksempler på kommandoer:

"Find dør"

På denne kommando fører hunden brugeren hen til døren. Når brugeren går ud og ind af døre - ud og ind af busser og tog - eller på trapper, slipper brugeren bøjlen og holder kun i førerlinen - herved undgår man, at hunden trækker brugeren forover, hvis den bliver lidt for ivrig i disse situationer.

"Find kant"

Går hunden ikke lige over kørebanen, eller virker den tøvende, kan det skyldes parkerede biler eller andre hindringer. Brugeren giver kommandoen "find kant". Førerhunden har lært at søge direkte mod kantstenen på denne kommando. Går brugeren lige frem på fortovet mod et gadekryds, vil førerhunden standse ved kantstenen uden kommando.

"Find stol"

På kommandoen "find stol" vil førerhunden finde en ledig siddeplads. Det gælder både en almindelig stol, et sæde i toget eller en bænk i parken. Hunden viser den ledige siddeplads ved at stille sig med front mod den.

"Fri"

Denne kommando bruges, når hunden har været dækket af eller har ligget på tæppet, eller når den må løbe og lege. Man kan sige, at kommandoen løser hunden fra den foregående kommando.

printerikonPrintvenlig
Forfatter: Carsten Druekær
Oprettet af admin
Publiceret 16/07 2012
Sidst opdateret 17/01 2017