Idrætsklubber og idrætsforeninger

Pilot og bagsmækker på cykeltur. Foto: Klaus Sletting
De fleste synshandicappede dyrker idræt for at få motion, og fordi det giver mulighed for at være sammen med andre mennesker på en sjov og afslappende måde. Blinde dyrker både motion i klubber med særlige idrætsgrene for blinde og i klubber for mennesker med normalt syn. Selve organiseringen af handicapidrætten sker under Dansk Handicap Idræts-Forbund.
 

Blindes Skiunion - BSU

Blindes Skiunion, BSU, er en landsdækkende forening for blinde og svagsynede, som blev stiftet den 8. november 1978. Foreningens formål er "At arbejde for at fremme skisport for synshandicappede - under kammeratlige former".

Danmarks Blindeskak - DB

Danmarks Blindeskak (DB) er en landsdækkende organisation, hvis formål er at udbrede kendskabet til skak for blinde og stærkt svagsynede. Foreningen blev stiftet 19. november 1961.

printerikonPrintvenlig
Oprettet af webredaktør
Publiceret 03/10 2012
Sidst opdateret 21/07 2014
Motion og frisk luft

Kvinde med synshandicap til hest. Foto: Klaus Sletting

Ridning

Synshandicappede og hjælpere på tandemcykler. Foto: Klaus Sletting

Tandemcykling