Hvad er AMD?

AMD (Aldersrelateret Macula Degeneration) rammer hver fjerde dansker over 70 år. AMD er den hyppigste årsag til svagsynethed i Danmark og den vestlige verden.

Sygdommen beskrives ofte som en svækkelse af skarpsynet, og alder er central for udviklingen af AMD. Symptomer på AMD kan vise sig som mørke områder i midten af synsfeltet, lysskyhed og læsebesvær. Der skelnes mellem tør AMD og våd AMD. Behandling af AMD afhænger af, hvilken af de to typer der er tale om.

Hvad er AMD?

Aldersrelateret macula degeneration er betegnelsen for en skade på den ”gule plet” i nethinden, som på latin kaldes macula. Det er her, det skarpe syn dannes, og dette område i øjet har den største mængde af sanseceller, som gør, at vi kan se fine detaljer som små teksttyper, farver og opfatte verden tredimensionelt. Symptomer på AMD knytter sig derfor til en svækkelse af det skarpe syn.

AMD blev tidligere omtalt som øjenforkalkning, men dette er misvisende, da sygdommen ikke skyldes kalk. Udviklingen af AMD skyldes derimod aldersrelateret slid på nethinden, hvor membranen, som knytter sig til nethindens pigmentceller, gradvist ødelægges. Sygdommen opstår hos personer i 50-60-års alderen. Tobaksrygning er også en faktor, der øger risikoen for udviklingen af sygdommen.

Hos ca. halvdelen af alle danskere over 70 år kan der findes forandringer i øjet som følge af denne øjensygdom. AMD påvirker synet i større eller mindre grad hos en sjettedel af disse.

Sådan ser man med AMD

Nedenfor vises to billeder, hvor motivet af en familie en i sofa er ens, men hvoraf det første ses med et normalt syn og det andet viser hvordan man ser med AMD.

Foto vist med normalt syn - ser et billede, af en familie der sidder sammen i en sofa.
Foto vist med normalt syn – ser et billede, af en familie der sidder sammen i en sofa.
Foto vist med AMD - samme billede af familien, hvor midten af billedet er sløret og bølget.
Foto vist med AMD – samme billede af familien, hvor midten af billedet er sløret og bølget.

Historier om livet med AMD

Læs om Grethes liv med våd AMD

Grethe fik vendt op og ned på sin hverdag, da hun fik konstateret AMD. Hun måtte lære alting forfra og give afkald på sit aktive liv. Fuglsangcentret blev hendes redning, hvor hun fik fornyet livsmod.

Portræt af smilende Grethe i sin stue

Læs om Jyttes liv med tør AMD

Under en køretur for ca. fem år siden begyndte de første snigende tegn på øjensygdommen tør AMD at vise sig. I dag er hun stærkt svagsynet. Men hun forsøger alligevel at holde sig aktiv, selvom det kan være udfordrende: ”Hvis man ikke gør noget selv, så sker der ikke noget”, siger hun

Jytte smiler stort, mens hun holder kurven med sit strikketøj frem for kameraet

Konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter og rådgiver, når synet svigter. Konsulenterne hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer.

Hjælpemidler

Der findes en række synshjælpemidler, som kan være en støtte for mennesker med synshandicap.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfund

Blinde og stærkt svagsynede kan blive medlem af Dansk Blindesamfund. Som medlem bliver du en del af vores mange fællesskaber og netværk for mennesker med synshandicap. Lokalt har vi klubber og sociale arrangementer for medlemmer. På landsplan har vi idrætsforeninger, faglige netværk og events for blinde og svagsynede i alle aldre.

Giv et bidrag

Med dit bidrag kan vi blandt andet hjælpe børn og unge med synshandicap, støtte øjenforskning og uddanne flere førerhunde. Sammen kan vi varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser og arbejde for, at de også bliver en del af fællesskabet.