Øjenlæge Toke Bek om AMD

Vi har talt med Toke Bek, overlæge og professer ved Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, om øjensygdommen AMD. Læs hele interviewet herunder, hvor Toke Bek går mere i dybden med symptomer, behandlingsmuligheder og fremtidsudsigterne på området.

Hvilke bekymringer har patienter med AMD typisk?

“Når der er tale om en øjensygdom af mere alvorlig art, så bekymrer man sig typisk om, hvorvidt man kan ende med at blive blind. Der er stor forskel på behandlingsmulighederne for tør AMD og våd AMD, så vi rådgiver patienten på baggrund af den enkeltes symptomer.”

Hvordan rådgiver I patienten omkring sammenhængen mellem rygning og AMD?

“Vi nævner altid, at rygning er en risikofaktor for at udvikle AMD, men vi ved ikke så meget om, hvilken betydning rygning har, efter man har fået diagnosticeret en AMD-øjensygdom. Så vi fortæller, at der eksisterer en sammenhæng, og så må patienten træffe sit personlige valg.”

Hvordan har behandlingen af tør AMD og våd AMD udviklet sig i den periode, du har arbejdet med området?

“Der er ikke rigtig kommet nogen behandling af tør AMD, så den har som sådan ikke udviklet sig. Der findes nogle studier, som viser en effekt ved behandling med bestemte mængder af forskellige typer kosttilskud. Men den behandlingsmulighed virker ikke på alle, da det kræver, at forandringerne ser ud på en ganske bestemt måde. Så der skal man tage en snak med sin øjenlæge, der kan rådgive om, hvad man skal gøre.

Behandlingen af våd AMD har udviklet sig rigtig meget, fordi vi nu i lidt over 10 år har nogle stoffer, som er rigtig gode til at hæmme denne her øjensygdom. Det har betydet en markant ændring i prognosen, og de virker virkelig godt. Mange af de patienter, der fik diagnosticeret våd AMD, endte i praksis med at blive blinde. Det kan nu i de fleste tilfælde behandles, så man ikke ender med at blive blind.”

Hvordan tror du, behandling af tør AMD og våd AMD vil udvikle sig i fremtiden?

“I forhold til tør AMD regner man ikke med, at behandlingen med kosttilskud vil give det store gennembrud. Man er ikke så langt på området, men der forskes i, hvad det er, der får cellerne til at gå til grunde.

Behandlingen af våd AMD er nået så langt, at vi arbejder med at optimere den eksisterende behandlingsform. Det kan betyde, at man ikke skal have indsprøjtninger så ofte, fordi behandlingen kan virke længere tid af gange.”

Fakta om AMD – Aldersrelateret Makuladegeneration

Hver fjerde dansker over 70 år anslås at være ramt af AMD. AMD er en nethindesygdom, som angriber den midterste del af synsfeltet, hvor man har sit læsesyn og det syn, man for eksempel bruger til at genkende ansigter med. Med løbende injektioner af medicin i øjet kan sygdommen holdes i ave hos en del af patienterne, men behandlingen er belastende, fordi den kræver hyppige sygehusbesøg og indsprøjtninger.

Grundsygdommen kan fortsat ikke behandles og fører i sig selv til synstab på grund af såkaldt tør AMD. AMD er den hyppigste årsag til blindhed og synstab i den vestlige verden.

Historier om livet med AMD

Læs om Grethes liv med våd AMD

Grethe fik vendt op og ned på sin hverdag, da hun fik konstateret AMD. Hun måtte lære alting forfra og give afkald på sit aktive liv. Fuglsangcentret blev hendes redning, hvor hun fik fornyet livsmod.

Portræt af smilende Grethe i sin stue

Læs om Jyttes liv med tør AMD

Under en køretur for ca. fem år siden begyndte de første snigende tegn på øjensygdommen tør AMD at vise sig. I dag er hun stærkt svagsynet. Men hun forsøger alligevel at holde sig aktiv, selvom det kan være udfordrende: ”Hvis man ikke gør noget selv, så sker der ikke noget”, siger hun

Jytte smiler stort, mens hun holder kurven med sit strikketøj frem for kameraet

Konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulenter støtter og rådgiver, når synet svigter. Konsulenterne hjælper med at udfylde ansøgninger om kurser, hjælpemidler, ledsageordning eller støtte i hjemmet. De anker også, hvis det er nødvendigt. Alle konsulenter har selv et synshandicap og trækker på egne erfaringer.

Hjælpemidler

Der findes en række synshjælpemidler, som kan være en støtte for mennesker med synshandicap.

Bliv medlem af Dansk Blindesamfund

Blinde og stærkt svagsynede kan blive medlem af Dansk Blindesamfund. Som medlem bliver du en del af vores mange fællesskaber og netværk for mennesker med synshandicap. Lokalt har vi klubber og sociale arrangementer for medlemmer. På landsplan har vi idrætsforeninger, faglige netværk og events for blinde og svagsynede i alle aldre.