Betingelser

Dansk Blindesamfund indsamler løbende penge til vores arbejde for blinde og stærkt svagsynede. Vores indsamlingsarbejde foregår i hele landet, og metoderne omfatter adresseløse forsendelser, indstik i blade, indsamlingsbreve til eksisterende bidragsydere, telemarketing- og online kampagner, annoncekampagner, tv- og radiospots, sms, faststående indsamlingsbøtter samt via foreningens hjemmeside www.blind.dk. Vi sender løbende forskellige produkter med i vores kampagner. Ønsker du nogle af disse produkter tilsendt er du altid velkommen til at kontakte vores Indsamlingsafdeling på telefon 38 14 88 44.

Ophør af fast betalingsaftale
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Dansk Blindesamfund på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 38 14 88 44
indsamling@blind.dk
CVR-nr. 18 20 39 28