Vores politiske arbejde

Dansk Blindesamfund arbejder for at forbedre de samfundsmæssige rammer, så blinde og svagsynede får det bedst mulige fundament for aktiv samfundsdeltagelse.

Vi arbejder rettighedsbaseret med afsæt i FN’s handicapkonvention. Vores målsætning er at fremme blinde og svagsynedes inklusion og muligheder for deltagelse i alle aspekter af samfundslivet.

Læs mere om vores politiske arbejde på udvalgte områder

Social og sundhed

Her kan du læse mere om, hvad vi mener og hvad vi gør på social- og sundhedsområdet. Du finder også links til diverse undersøgelser.

Tilgængelighed og hjælpemidler

Her kan du læse mere om, hvad vi mener og hvad vi gør på tilgængeligheds- og hjælpemiddelområdet. Du finder også links til diverse undersøgelser.

Uddannelse og beskæftigelse

Her kan du læse mere om, hvad vi mener og hvad vi gør på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Du finder også links til diverse undersøgelser.

Kultur og fritid

Her kan du læse mere om, hvad vi mener og hvad vi gør på kultur- og fritidsområdet. Du finder også links til diverse undersøgelser.