Dansk Blindesamfunds Whistleblowerordning

Velkommen til Dansk Blindesamfunds whistleblowerordning – et vigtigt redskab til at sikre åbenhed, integritet og etisk ansvarlighed i vores arbejde.

I Dansk Blindesamfund har vi en kultur, hvor fejl og uregelmæssigheder bringes frem i lyset, så vi kan håndtere dem bedst muligt og bevare vores organisation og omdømme. Derfor har vi etableret en whistleblowerordning, der sikrer at vores ansatte, frivillige, medlemmer og samarbejdspartnere kan indberette lovovertrædelser eller alvorlige forseelser hurtigt, fortroligt og uafhængigt.

Det er også altid muligt at gå via de sædvanlige kanaler, hvis du ønsker at indberette en alvorlig forseelse. Som medarbejder i Dansk Blindesamfund kan det fx være din egen leder, en anden person i en anden afdeling, vores tillidsrepræsentanter eller vores arbejdsmiljørepræsentanter.

Er du medlem i Dansk Blindesamfund, kan du også stadig vælge at kontakte vores ombudsperson, hvis du oplever en uacceptabel eller ulovlig adfærd.

Hvis du er samarbejdspartner, har du også altid mulighed for at kontakte ledelsen i Dansk Blindesamfund.

Whistleblowerordningen skal derfor ses som et supplement til de eksisterende muligheder, så vores ansatte, medlemmer og samarbejdspartnere er sikret endnu en tryg og fortrolig mulighed for at rapportere om uregelmæssigheder uden frygt for negative konsekvenser.

Hvem kan indberette?

  • Alle ansatte, uanset stilling eller niveau
  • Frivillige, herunder bestyrelsesmedlemmer og andre tillidsrepræsentanter
  • Samarbejdspartnere og deres ansatte, der er involveret i vores projekter eller aktiviteter
  • Medlemmer.

Hvad kan du indberette?

Vores whistleblowerordning dækker et bredt spektrum af uregelmæssigheder og lovovertrædelser. Det kan for eksempel være:

  • Tyveri, underslæb, bedrageri og falskneri
  • Korruption og bestikkelse
  • Lovovertrædelser, for eksempel af konkurrencelovgivning, miljølovgivning eller menneskerettigheder
  • Chikane (mobning, psykisk vold, seksuelle krænkelser) og diskrimination (negativ forskelsbehandling)
  • Andre alvorlige forhold i organisationen, der kan have negativ indflydelse på vores mission og værdier
  • Forhold af offentlig interesse, som det er vigtigt at bringe frem i lyset for at beskytte vores interessenter og det samfund, vi tjener.

Ovenstående liste er ikke en fyldestgørende liste, men blot eksempler på uregelmæssigheder og lovovertrædelser, der kan blive anmeldt via Whistleblowerordningen.

Hvordan gør du?

Hvis du oplever lovovertrædelser eller anden uacceptabel adfærd, kan du indberette til whistleblowerordningen på flere forskellige måder:

Digital hotline

Via vores digitale hotline, hvor du har mulighed for at være 100 % anonym

Mundtlig henvendelse

Mundtligt via telefon gennem vores eksterne hotline administrator, advokat Johan Leonhard på tlf.nr. 81 88 28 84 og i hans fravær advokat Janie C. Nielsen på tlf.nr. 31 24 30 94.

Du er sikret mod enhver form for repressalier

Vi tager beskyttelsen af whistleblowere meget alvorligt. Vi forpligter os til at beskytte alle whistleblowere mod eventuelle negative konsekvenser eller repressalier som følge af deres indberetning. Whistleblowerens identitet er fortrolig, og vi behandler alle oplysninger med den største respekt for deres privatliv. Hvis du vælger at indberette via den digitale hotline, kan indberetningen ske 100 % anonymt.

Uanset om du indberetter anonymt eller ej, forpligter vi os til at beskytte dig mod repressalier.

Rettigheder for berørte personer

Vi sikrer, at alle berørte personer bliver informeret om sagsbehandlingen, og alle berørte har adgang til relevante oplysninger i forbindelse med indberetningen. Vi respekterer rettighederne for alle involverede parter, og vi sikrer en retfærdig og gennemsigtig behandling af alle sager.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamleder for jura, bevilling og GDPR på jura@blind.dk eller tlf.nr. 38 14 88 56. Vi er her for at støtte dig og sikre, at Dansk Blindesamfund fortsætter med at opretholde vores høje standarder og integritet.