Politiske udvalg

Dansk Blindesamfund har fem politiske udvalg, der arbejder med foreningens kerneområder og rådgiver hovedbestyrelsen i deres arbejde med disse områder.

Alle medlemmer af Dansk Blindesamfund er valgbare til de fem stående udvalg, som vælges på det årlige landsmøde.