Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er Dansk Blindesamfunds øverste myndighed og består af formændene for vores tyve lokale kredse og fem politiske udvalg. Du kan finde kontaktoplysninger på hovedbestyrelsens medlemmer herunder.

DBS Frederiksberg

Kredsformand

Susanne Tarp

DBS København

Kredsformand

Henrik Jensen

DBS Storkøbenhavn Nord

Kredsformand

Flemming Werner Slagelse

DBS Storkøbenhavn Syd

Kredsformand

Bente Weinreich

DBS Bornholm

Kredsformand

Kim Jacobsen

DBS Nordsjælland

Kredsformand

Bente Ullits Eckmann

DBS Østsjælland

Kredsformand

Lisbeth Kristiansen Jensen

DBS Storstrømmen

Kredsformand

Peter Henning Jensen

DBS Vestsjælland

Kredsformand

Jan Friis

DBS Fyn

Kredsformand

Keld Verner Nielsen

DBS Sønderjylland

Kredsformand

Michael Just Lauritzen

DBS Syd-Vestjylland

Kredsformand

Gert Weingardt

DBS Kronjylland

Kredsformand

Jens Peter Kristiansen

DBS Midt-Vestjylland

Kredsformand

Kim Thrane Christensen

DBS Østjylland

Kredsformand

Helle Kaas Schmidt

DBS Sydøstjylland

Kredsformand

Jan Toftegaard Eliasen

DBS Viborg-Skive

Kredsformand

Michael Bjerre Rasmussen

DBS Aalborg

Kredsformand

Torben Gjering Frederiksen

DBS Thy-Mors

Kredsformand

Per Dommerby Kristiansen

DBS Vendsyssel

Kredsformand

Lars Peter Petersen

Fritids- og kulturpolitisk udvalg

Formand

Karen Marie Pedersen

Organisationspolitisk udvalg

Formand

Lotte Tobiasen

Social- og Sundhedspolitisk udvalg

Formand

Michael Bülow Davidsen

Tilgængeligheds- og hjælpemiddelpolitisk udvalg

Formand

Jørgen Bak

Uddannelses- og beskæftigelsespolitisk udvalg

Formand

Hans Rasmussen