Hvem kan blive medlem?

Dansk Blindesamfund er et fællesskab for både blinde, stærkt svagsynede og svagsynede. I praksis betyder det, at vi arbejder med to typer af medlemskaber: Medlemmer, der er blinde eller stærkt svagsynede og aktivitetsmedlemmer, der er svagsynede.

Kan jeg blive medlem i Dansk Blindesamfund?

For at blive medlem i Dansk Blindesamfund, skal du være blind eller stærkt svagsynet. At være blind eller stærkt svagsynet betyder, at du skal have:

  • en synsrest på 6/60 (svarende til maks. 10% af et normalsyn) eller mindre på bedste øje eller
  • en synsrest på over 6/60 med komplikationer, der medfører, at synsrestens værdi vurderes til at være lig med eller mindre end 6/60.

En synsrest på 6/60 betyder kort sagt, at det, en normalt seende person kan se på 60 meters afstand, kan en person med en synsrest på 6/60 se på seks meters afstand. I praksis svarer det til 10% af et normalt syn.

Komplikationer, der kan gøre synsrestens værdi lig med eller mindre end 6/60, er for eksempel et meget indsnævret synsfelt.

Kan jeg blive aktivitetsmedlem i Dansk Blindesamfund?

Aktivitetsmedlemmer i Dansk Blindesamfund kan bruge foreningens mange tilbud på lige vilkår med medlemmer, men kan ikke deltage i valghandlinger på kredsgeneralforsamlinger eller på landsmødet.

For at blive aktivitetsmedlem i Dansk Blindesamfund, skal du have:

  • En synsrest på op til 6/18 (svarende til maks. 33% af et normalsyn).

Lyder det som noget for dig?

Kontakt Medlemsservice, så guider vi dig på vej.