Arbejdsgiverhotline

Vi kender mennesker med synshandicap rigtig godt, og vi ved alt om muligheder for hjælpemidler på arbejdspladsen. Arbejdsgivere kan med fordel kontakte vores hotline og få al den viden, de har behov for i ansættelsen af blinde eller svagsynede medarbejdere.

Kontakt Arbejdsgiverhotline