Konstituering af Bestyrelsen i Viborg-Skive Kredsen 2024

Efter Kredsens Generalforsamling den 4. maj 2024, har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Michael Rasmussen tlf. 70240320

Kasserer: Claus Pedersen

Næstformand: Hanne Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Torp og Britta Rasmussen

Suppleanter Bjarne Petersen og Mona Søndergaard