Kurser i lokalområdet

I samarbejde med de lokale kredse afholder Dansk Blindesamfund kurser for nye synshandicappede samt kurser Ind i fællesskabet.

Lokalt kursus for nye synshandicappede

Har du for nylig mistet en stor del af synet, og synes du, det bliver for vanskeligt at deltage i kursustilbud på Fuglsangcentret i Fredericia, så kommer kurset til dig i dit lokalområde i samarbejde med den enkelte kredsbestyrelse og konsulenter i Dansk Blindesamfund.

På det lokale kursus møder du ligestillede og taler om de mange udfordringer, det giver at have et synshandicap. Du får også indblik i de forskellige hjælpemidler og teknikker, der gør det muligt at fortsætte livet og de daglige gøremål på en ny måde.

Hvis du har en nærtstående pårørende, så er det en god idé at tage hende eller ham med på kurset, da det rammer hele familien, når et medlem får et synshandicap.

Dansk Blindesamfund afholder alle udgifterne i forbindelse med kurset og hjælper også dig, som har problemer med at komme til og fra kursusstedet. Kurset afholdes over seks mødedage i dagtimerne og vil typisk være med to kursusdage om ugen. Hvis du synes, at dette kursus er noget for dig, så kontakt din konsulent i Dansk Blindesamfund, som hjælper dig videre, når kurset kommer til dit nærområde.

Lokalt tilbud: Ind i fællesskabet

Føler du dig indimellem ensom, og savner du et netværk? Formålet med kurset er at skabe et netværk blandt ligestillede og finde aktiviteter og arrangementer, som afvikles lokalt. Indholdet vil derfor være variabelt alt efter de ønsker, behov og muligheder, der findes i det enkelte område.

Tilbuddet tilrettelægges i nært samarbejde med Dansk Blindesamfunds psykolog og lokale kredse. Hvis du synes, at dette kursus er noget for dig, så kontakt din konsulent i Dansk Blindesamfund, som hjælper dig videre, når kurset kommer til dit nærområde.