Bestilling af produktioner

Kredse og konsulenter i Dansk Blindesamfund kan bestille forskellige produktioner på en række forskellige medier. På denne side kan du læse, hvilke informationer vi skal bruge for at kunne udføre din bestilling.

Generelt for alle bestillinger

Alle bestillinger på Punkt, Sort, Daisy, kontorartikler og visitkort skal sendes til

Mailen skal indeholde følgende: 

  • Hvilket medie du skal bruge
  • Hvem er modtager af produktionen (navn og adresse på modtager eller kredsmedlemmer)
  • Korrekturlæst dokument vedhæftet (dokumentet skal være klar til produktion)

Når vi modtager bestillingen, sætter vi produktionen i gang. Hvis der skulle komme rettelser til det indsendte, skal du kontakte os pr. telefon eller mail hurtigst muligt, så vi kan tage stilling til, om rettelsen kan nå at komme med. 

Har du i øvrigt spørgsmål til din bestilling, kan du ringe til os inden for vores telefontid: Mandag, onsdag og fredag fra 9-12.

Punktproduktion

Bestilling af punkt foregår ved at sende et Word-dokument. Selve dokumentet må kun indeholde tekst. Det må ikke indeholde billeder eller emojis. 

Vi kan tilbyde punktudskriften på følgende måder:

  • Recto = Enkeltsidet (A4)
  • Recto/verso = Dobbeltsidet (A4)
  • Magazine style = Dobbeltsidet til foldning

Sortproduktion

Vi printer det tilsendte dokument i det format, der er vedhæftet mailen i enten farve eller sort og sender det i DBS-kuverter. 

Daisyproduktion

Vi indlæser lydfilen, og derefter laves Daisyproduktionen. Vi skal bruge et dokument med det materiale, der skal indtales. Det er vigtigt, at vi modtager det korrekte dokument, og at modtagerne af Daisyudgaven tydeligt fremgår af mailen.

Husk altid at skrive navn og telefonnummer på den ansvarlige for produktionen.  

Kontorartikler

Du skal downloade nedenstående bestillingsark og udfylde, hvilke artikler du ønsker, hvilken kreds der bestiller, adressen det skal sendes til samt navn på en kontaktperson.

Det udfyldte ark sendes på mail til

Brochurer

Du kan finde alle brochurer fra Dansk Blindesamfund online på denne side:

Her kan du også læse, hvordan du kan bestille dem som fysiske eksemplarer.

IBOS-brochurer

Konsulentordningen bruger nedenstående tre brochurer. De kan bestilles ved at at sende en mail til os samt angivelse af det antal, der ønskes.  

  • Tips og fiduser til dagligdagens gøremål
  • Med kniv og gaffel
  • Sådant følges I ad, når den ene er synshandicappet

Visitkort

Informationerne på visitkortet skal fremgå af mailen. 

Informationer, der kan vises på visitkortet

Navn, stillingsbetegnelse, adresse, telefonnummer, mail samt hvilket område, der dækkes og eventuelt andet, som kan være relevant.

Hvilket kort ønskes

Store eller små visitkort, med eller uden punktskrift. Hvis der ønskes billede på visitkortet, skal dette også vedhæftes mailen.

CD-produktion

Ønskes der en CD-produktion, skal vi bruge en ISO-fil. Denne fil modtager vi enten som brændt på en CD eller som en overførsel via nettet. Vi kopierer og fremsender derefter. 

Spilletid og titel skal sendes på mail, hvis du gerne vil have, at det fremgår af CD’en. 

Det er vigtigt, at der er en kontaktperson ved CD-produktion. Skriv derfor gerne navn og telefonnummer på den ansvarlige for produktionen.