DBS Færøerne

Kredsene organiserer mange forskellige lokale aktiviteter for medlemmerne, og man har for eksempel kørselsordninger, så alle medlemmer kan deltage i aktiviteterne.

Alle kredse har deres egen formand og bestyrelse, der vælges af kredsenes medlemmer på de årlige kredsgeneralforsamlinger.

Dansk Blindesamfunds vedtægter giver mulighed for, at svagsynede, der ikke opfylder synskriterierne for medlemskab af foreningen, kan deltage i aktiviteter. Dansk Blindesamfunds hovedbestyrelse har besluttet, at denne gruppe kan deltage i sociale aktiviteter i kredsene, men ikke i politiske aktiviteter som for eksempel kredsgeneralforsamlinger.

Svagsynede, som ikke kan blive medlem af Dansk Blindesamfund, kan kontakte den lokale kreds om, hvordan denne kreds tilrettelægger dette arbejde.

Kontakt DBS Færøerne

Ruth Thomsen

Kredsformand, Færøerne