Kredse i Region Hovedstaden

Kredsene organiserer mange forskellige lokale aktiviteter for medlemmerne, og man har for eksempel kørselsordninger, så alle medlemmer kan deltage i aktiviteterne.

Alle kredse har deres egen formand og bestyrelse, der vælges af kredsenes medlemmer på de årlige kredsgeneralforsamlinger.

Dansk Blindesamfunds vedtægter giver mulighed for, at svagsynede, der ikke opfylder synskriterierne for medlemskab af foreningen, kan deltage i aktiviteter. Dansk Blindesamfunds hovedbestyrelse har besluttet, at denne gruppe kan deltage i sociale aktiviteter i kredsene, men ikke i politiske aktiviteter som for eksempel kredsgeneralforsamlinger.

Svagsynede, som ikke kan blive medlem af Dansk Blindesamfund, kan kontakte den lokale kreds om, hvordan denne kreds tilrettelægger dette arbejde.

DBS København

Københavns Kommune

DBS Frederiksberg

Frederiksberg Kommune

DBS Storkøbenhavn Nord

Ballerup, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal kommuner

DBS Storkøbenhavn Syd

Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Rødovre, Dragør, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner

DBS Nordsjælland

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Egedal kommuner

DBS Bornholm

Bornholms Regionskommune