Adressebog for DBS Storstrømmen

DBS Storstrømmen

Danni Lundgren

Kredsformand

Brian Christensen

Kredskasserer
Reg: 9570 Konto: 0001427202

Ayan Mona Musse

Konsulent
Dækker Næstved og Vordingborg Kommune.

Niels Kasper Hansen

Konsulent
Dækker Faxe, Lolland og Guldborgsund kommune.

Blindes Idrætsklub Lolland Falster

Anders Fynbo Mortensen

Formand

Torben Peter Trolle

Kasserer

DBSU – Region Øst

Nina Skovgaard Schneidermann

Kasserer

Dagklubben på plejeh. Solgaven

Forstander Gitte Olsen
Flagspættevej 1, 4700 Næstved
Tlf. 55 73 20 20
E-mail: giols@naestved.dk

Forstander Gitte Olsen

Klubleder

Danske Handicaporganisationer Faxe

Vibeke Elaine Svendsen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Guldborgsund

Danni Lundgren

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Næstved

Tove Løwe

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Vordingborg

Helga Anita Larsen

DH repræsentant

Fredagsklub i Nakskov, Nikolaihuset

Klubben holder til i Nicolaihuset
Norden Kirke 9
4900 Nakskov
Klubdag er 2. fredag i måneden.

Susanne Helle Jensen

Klubleder

Guldborgsund Lydavis

Udgives af NOTA.
Kontakt kredsens formand, hvis du ønsker et indlæg i lydavisen.
Deadline tirsdag kl. 12.

Klubben i Nykøbing

Klubben holder til i Dansk Folkehjælps lokaler på Brovejen 4, 4800 Nykøbing F. Klubdag er 3. tirsdag i måneden.

Hans-Henrik Højmose Skytte

Klubleder

Nakskov tandemklub

Kontakt Flemming Rasmussen
Tlf. 40 54 51 15
E-mail: fren3314@gmail.com

Flemming Rasmussen

Klubleder

Næstved Kommunes Lydavis

Indhold til avisen sendes til
Birkum Lydavis
Ansvarshavende redaktør: Lotte Buus
Høyrups Allé 8
2900 Hellerup
tlf. 39 64 80 80
Fax: 39 64 90 80
Mail: birkum@birkumlydavis.dk
Deadline mandag kl. 14.

Vordingborg Lydavis

Udgives af NOTA.
Kontakt kredsens formand, hvis du ønsker et indlæg i lydavisen.
Deadline tirsdag kl. 12.