Adressebog for DBS Sydøstjylland

DBS Sydøstjylland

Jan Toftegaard Eliasen

Kredsformand

Tove Mikkelsen

Kredsnæstformand

Per Hjørnelund

Kredskasserer
Reg. 1551 Kontonr. 3288097321

Ann-Sofie Martlev Apel

Konsulent

Birthe Carøe Knudsen

Konsulent
Dækker Fredericia og Kolding kommune.

Tanja Vegeberg Sørensen

Konsulent
Dækker Horsens, Hedensted og Vejle kommune.

DBS Tandemklub Horsens

Kontaktperson:
Jens Peter Støvring
e-mail: jenspeterstovring@gmail.com

Karen Panum Rasmussen

Formand

DBS's Tandemklub Vejle

Jørgen Peder Moeskær Nielsen

Formand

DBSU Region Syddanmark

Thomas Søndergaard Knudsen

Formand

Erik Vind Frost

Kasserer

Danske Handicaporganisationer Fredericia

Kenneth Stroustrup Nielsen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Hedensted

Anne Lise Pedersen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Horsens

Jette Birgitte Pedersen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Kolding

Inge-Mette Ohrt Rasmussen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Vejle

Søren Lund Jensen

DH repræsentant

Det kommunale handicapråd Fredericia

Kenneth Stroustrup Nielsen

medlem

Det kommunale handicapråd Hedensted

Anne Lise Pedersen

medlem

Marie Damgaard Rasmussen

medlem

Det kommunale handicapråd Horsens

Jette Birgitte Pedersen

medlem

Det kommunale handicapråd Kolding

Inge-Mette Ohrt Rasmussen

medlem

Det kommunale handicapråd Vejle

Søren Lund Jensen

medlem

Fredericia klubben

Inge-Mette Ohrt Rasmussen

Klubleder

Tove Mikkelsen

Klubleder

Fæstningsjournalen, Fredericia

Udkommer 1 gang om ugen.
Kontakt Birthe Carøe Knudsen, tlf. 23 40 92 32, mail bkn@blind.dk.

Horsens klubben

Anne Lise Pedersen

Klubleder

Kolding klubben

Inge-Mette Ohrt Rasmussen

Klubleder

Tove Mikkelsen

Klubleder

Vejle Lydavis

Udkommer 2 gange om ugen.
Kontakt: Anne Lise Pedersen, tlf. 23 40 92 42,
mail: alp@blind.dk

Vejle klubben

Anne Lise Pedersen

Klubleder