Adressebog for DBS Sydøstjylland

DBS Sydøstjylland

Jan Toftegaard Eliasen

Kredsformand

Per Hjørnelund

Kredskasserer
Reg. 1551 Kontonr. 3288097321

Birthe Carøe Knudsen

Konsulent
Dækker Fredericia og Kolding kommune.

Tanja Vegeberg Sørensen

Konsulent
Dækker Horsens, Hedensted og Vejle kommune.

DBS Tandemklub Horsens

Kontaktperson:
Jens Peter Støvring
e-mail: jenspeterstovring@gmail.com

Karen Panum Rasmussen

Formand

DBS's Tandemklub Vejle

Jørgen Peder Moeskær Nielsen

Formand

DBSU Region Syddanmark

Thomas Søndergaard Knudsen

Formand

Erik Vind Frost

Kasserer

Danske Handicaporganisationer Fredericia

Kenneth Stroustrup Nielsen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Hedensted

Anne Lise Pedersen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Horsens

Jette Birgitte Pedersen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Kolding

Inge-Mette Ohrt Rasmussen

DH repræsentant

Danske Handicaporganisationer Vejle

Søren Lund Jensen

DH repræsentant

Fæstningsjournalen, Fredericia

Udkommer 1 gang om ugen.
Kontakt Birthe Carøe Knudsen, tlf. 23 40 92 32, mail bkn@blind.dk.

Temaklub Horsens

Anne Lise Pedersen

Klubleder

Temaklub Kolding

Inge-Mette Ohrt Rasmussen

Klubleder

Tove Mikkelsen

Klubleder

Temaklub Vejle

Anne Lise Pedersen

Klubleder

Vejle Lydavis

Udkommer 2 gange om ugen.
Kontakt: Anne Lise Pedersen, tlf. 23 40 92 42,
mail: alp@blind.dk