Årsberetningen for Dansk Blindesamfund 2023

Dansk Blindesamfunds årsberetning ser anderledes ud i år. Forandringen består ikke i indholdet. Du vil ligesom i tidligere år kunne læse om alle de spændende initiativer, aktiviteter og indsatser, vi har kæmpet for i det år, der er gået. Forandringen består i formatet.

Årsberetningen for 2023 bliver udgivet i en lydversion, en trykt version og en elektronisk version. Derudover indeholder den links til lydklip.

I den trykte version vil du på hver enkelt side kunne finde en taktil QR-kode, som du kan scanne med din telefon. Hver QR-kode leder dig hen til en lydbid, der supplerer årsberetningen. Det kan være et interview, et podcastafsnit eller en synstolket video fra et arrangement – alt sammen elementer fra året, der er gået. I lydversionen vil du høre de korte lydbidder undervejs, og de lange lydbidder, som podcastafsnit, vil du finde til sidst i årsberetningen. I den elektroniske version vil du finde links til lydbidderne.

Med årsberetningen for 2023 vil Dansk Blindesamfund vise, hvordan lyd og tekst kan supplere hinanden i en god oplevelse for både seende og synshandicappede. Hver lydbid vil udvide historien bag den beskrevne aktivitet og vil dermed fungere som et supplement til årsberetningen. Samtidig vil vi gerne demonstrere, hvordan QR-koder nemt kan gøres tilgængelige for mennesker med et synshandicap. Som blind eller stærkt svagsynet er man afhængig af ikke-visuelle input som lyd eller taktil feedback, og da QR-koder som oftest kun er skabt for det seende øje, er det svært for vores medlemmer at bruge. Derfor vil du i denne årsberetning finde taktile QR-koder, der både kan ses og mærkes.

Du finder vores årsberetning her:

Hvis du ønsker et fysisk eksemplar, er du velkommen til at kontakte os på mail